Galw ar wirfoddolwyr i gefnogi i ffermwyr

Cefnogi ffermwyr sydd wedi eu taro’n wael gan COVID-19 – dyna fwriad menter newydd sydd wedi ei lansio yn y Gogledd Orllewin.

Wrth sefydlu ‘Banc Amaeth’, gobaith Menter Môn yw sicrhau bod help ymarferol ar gael ar fyr rybudd i amaethwyr sydd methu gweithio oherwydd salwch.

A chyda lansio’r cynllun mae apêl i bobl gyda sgiliau perthnasol i wirfoddoli ar gyfer cofrestr y banc er mwyn ymgymryd â gwaith hanfodol ar ffermydd pan mae’r angen yn codi.

Yn ôl Menter Môn: ”Mae’n amlwg bellach nad oes yr un sector yn debyg o ddianc rhag effaith y pandemig – ac nid yw amaethyddiaeth yn eithriad.”

”Fodd bynnag, pan mae ffermwr yn cael ei daro’n wael mae’n rhaid i’w waith barhau, boed hynny yn gofalu am anifeiliaid neu’r tir. Gyda chofrestr o wirfoddolwyr â’r sgiliau addas yn ei le, y nod yw sicrhau bod y gwaith hwnnw yn gallu mynd yn ei flaen.”

Yn rhan o’r fenter mae’r ddwy undeb amaethyddol, awdurdodau lleol Môn a Gwynedd, a Conwy Cynhaliol. Mae’r partneriaid yn gobeithio gwneud yn fawr o rwydweithiau cymunedau gweledig ac i annog pobl i gynnig eu sgiliau i helpu ar ffermydd yn lleol.

Dywedodd Glyn Roberts, llywydd cenedlaethol Undeb Amaethwyr Cymru: ”Mae’n gyfnod anodd ar bawb ohonom, ac o ganlyniad i hyn rhaid sicrhau ein bod yn cynorthwyo ein gilydd y gorau y gallwn. Mae’r cynllun hwn yn mynd i sicrhau fod cymorth ar gael os bydd ei angen ar unrhyw un allai fod yn dioddef oherwydd y firws.”

Ychwanegodd Aled Jones, is-lywydd NFU Cymru: ”Ni fu erioed gyfnod fel hyn i ddangos mor bwysig yw cydweithio a chreu cysylltiadau ymhob diwydiant. Cofrestrwch gyda Banc Amaeth os oes arnoch angen help neu os allwch gynnig help. Os oes gennych waith angen i’w wneud y neges yn glir yw peidiwch ag oedi rhag cysylltu, a gofynnwch amdano.”

Mae Sioned McGuigan o Menter Môn yn egluro sut mae’r cynllun gweithio: ”Rydym yn casglu manylion pobl sydd â’r sgiliau perthnasol ac sy’n awyddus i wirfoddoli ar fas-data’r Banc Amaeth. Bydd cyfle wedyn os yw ffermwr neu aelod o’i deulu yn sâl i gysylltu gyda ni i drefnu help ar y fferm.”

”Rydym yn awyddus i annog unrhyw un sy’n meddu ar sgiliau fel gyrru tractor a thrin peiriannau neu ofalu am anifeiliaid i gofrestru gyda ni trwy ddefnyddio ffurflen ar wefan Menter Môn.”

”Rydym yn deall yn iawn fod hwn yn gyfnod anodd i bawb, felly rydym eisiau gwneud pob dim allwn i helpu ac i wneud pethau yn haws i’n cymunedau.”

”Byddwn hefyd wrth gwrs yn sicrhau bod rheolau ymbellhau cymdeithasol yn cael eu gweithredu trwy hyn i gyd ac yn cymryd y camau priodol er mwyn sicrhau diogelwch pawb.”

Mae’r gymuned amaethyddol yn cael ei weld yn allweddol wrth sicrhau parhad cyflenwadau bwyd yn ystod yr argyfwng presennol. A chyda pwyslais cynyddol ar gefnogi busnesau lleol gobaith partneriaid y Banc Amaeth yw y bydd y cynllun newydd yn mynd rhywfaint o’r ffordd i sicrhau bod hyn yn digwydd.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice