Ffordd osgoi Felinheli: dyn yn ddifrifol wael wedi gwrthdrawiad

Mae dyn yn ddifrifol wael yn yr ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd ar ffordd osgoi Felinheli.

Roedd sgwter yn teithio tuag at Caernarfon o gylchfan y Faenol pan wrthdrawodd â char Hyundai du ar y darn dwy lôn ychydig cyn 8.30yh nos Fawrth (17eg Medi).

Cafodd gyrrwr y sgwter ei gludo gan ambiwlans i Ysbyty Gwynedd ym Mangor gydag anafiadau difrifol.

Mae’r heddlu eisiau clywed gan unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad, neu sydd â lluniau dash-cam yn dangos y sgwter yn teithio i’r ffordd osgoi o gyfeiriad Bangor.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth, cysylltwch â’r Rhingyll Raymond Williams yn Uned Plismona Ffyrdd y Gorllewin yn Llandygai ar 101, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod 20000699954.

Fel arall, ewch i’r sgwrs we fyw ar wefan Heddlu Gogledd Cymru.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice