Enwi dyn fu farw wedi gwrthdrawiad ger Bryncrug

Heddlu Gogledd Cymru

Mae’r dyn a fu farw ar ôl cael ei daro gan fan tra’n cerdded yn Ne Gwynedd wedi ei enwi.

Bu farw Anthony Brown, 38 oed o Wolverhampton, ar ôl cael ei daro gan fan Mercedes Vito llwyd ar yr A493 ger Bryncrug tua 9.45yh ar nos Sadwrn (5 Hydref). Mae’r heddlu’n apelio am unrhyw dystion i ddod ymlaen.

Mewn datganiad, dywedodd teulu Mr Brown: ”Roedd pawb o deulu Anthony ei garu a bydd colled fawr ar ei ôl.”

”Roedd o wedi teithio i ogledd Cymru ar drên ac roedd yn aros yn lleol lle rydym yn gwybod ei fod wedi mwynhau noson allan yn Nhywyn nos Wener ac yn edrych ymlaen at weddill ei benwythnos.”

”Hoffem ddiolch o galon i’r holl wasanaethau brys a wnaeth eu gorau glas i achub Anthony. Gofynnwn yn awr am breifatrwydd ar yr adeg anoddaf hon.”

Roedd y ffordd ar gau i’r ddau gyfeiriad am dros 5 awr er mwyn caniatáu i swyddogion gynnal eu hymholiadau cychwynnol a chafodd ei hail-agor yn fuan ar ôl 3yb fore dydd Sul (6 Hydref).

Dywedodd yr Rhingyll Raymond Williams, yr uwch swyddog ymchwilio, o’r Uned Plismona’r Ffyrdd: ”Mae ein meddyliau yn aros gyda theulu a ffrindiau Anthony ar yr adeg anodd yma.”

”Rydym yn parhau i apelio at unrhyw un a oedd yn teithio ar hyd yr A493 rhwng Tywyn a Bruncrug rhwng 9 a 9:45 nos Sadwrn a welodd gerddwr yn cerdded yn yr ardal.”

”Roedd aelod o’r cyhoedd wedi galw i mewn i’r orsaf heddlu lleol am 9:46 nos Sadwrn i riportio dyn yn cerdded yn y ffordd ac fe ymatebodd swyddog ar unwaith.”

”Fodd bynnag, yn anffodus, er gwaethaf ymdrech y swyddog heddlu cyntaf yn y lleoliad a roddodd CPR gyda chymorth gan aelodau o’r cyhoedd cyn i’r gwasanaeth ambiwlans gyrraedd, roedd Mr Brown yn amlwg yn farw yn y fan a ‘ r lle.”

”Gofynnir i unrhyw un a oedd yn teithio ac sydd â recordiad o gamera cerbyd, neu unrhyw eiddo lleol sydd â theledu cylch cyfyng preifat gysylltu â ni ar unwaith.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am y gwrthdrawiad angheuol, cysylltwch â’r Uned Plismona’r Ffyrdd Gorllewinol ar 101, gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod 19100577148.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice