Eisteddfod yr Urdd 2019: canlyniadau lleol / local results

Dyma’r canlyniadau terfynol o’r Pafiliwn yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2019 ym Mae Caerdydd – gyda’r acen ar gystadleuwyr lleol o Ynys Môn a Gwynedd. Llongyarchiadau i pawb o’r Gogledd Orllewin sydd wedi cystadlu.

Here are the final results from the Pavilion at the 2019 Urdd National Eisteddfod in Cardiff Bay, involving competitors from Anglesey and Gwynedd. Congratulations to everyone from North West Wales who took part.

DYDD LLUN 27 MAI / MONDAY 27th AUGUST

Ysgoloriaeth Gelf, Dylunio a Thechnoleg
Ffion Pritchard, Bangor

50: Cerddorfa / Band Bl. 6 ac iau
Orchestra / Band – Year 6 and under
1) Ysgol Bontnewydd
2) Ysgol Llanfairpwll

47: Unawd Offer Taro Bl. 6 ac iau
Percussion Solo – Year 6 and under
1) Teilo Daley-Tyson, Adran Llanuwchllyn
2) Carwyn Jones, Ysgol Morswyn, Caergybi / Holyhead

2: Unawd Bl. 3 a 4
Solo – Years 3 and 4
1) Beca Hagan, Ysgol Morswyn, Caergybi / Holyhead

76: Unawd Cerdd Dant Bl. 3 a 4
Cerdd Dant Solo – Years 3 and 4
2) Llio Iorwerth, Ysgol Bro Hedd Wyn, Trawsfynydd

49: Ensemble Offerynnol Bl. 6 ac iau
Instrumental Ensemble – Year 6 and under
2) Ysgol Llandwrog
3) Ysgol Llandegfan

46: Unawd Piano Bl. 6 ac iau
Piano Solo – Year 6 and under
2) Phoenix Powers, Ygsol Llanfairpwll

124: Llefaru Unigol Bl. 3 a 4
Solo Recitation – Years 3 and 4
1) Gwenno Beech, Ysgol Llanllechid

8: Parti Unsain (Y.C.) Bl. 6 ac iau (ysgolion hyd 50)
Unison Party – Year 6 and under (schools with up to 50 pupils)
3) Ysgol Llandwrog

13: Ensemble Lleisiol (Y.C./Adran) Bl. 6 ac iau
Vocal Ensemble – Year 6 and under
1) Adran Bro Alaw, Bodedern

112: Dawns Greadigol Bl. 6 ac iau
Creative Dance – Year 6 and under
2) Adran Amlwch

125: Llefaru Unigol Bl. 5 a 6
Solo Recitation – Years 5 and 6
2) Lowri Anes Jarman, Adran Llanuwchllyn

3: Unawd Bl. 5 a 6
Solo – Years 5 and 6
1) Lowri Anes Jarman, Adran Llanuwchllyn

44: Unawd Chwythbrennau Bl. 6 ac iau
Woodwind Solo – Year 6 and under
2) Christina Hutchinson-Rogers, Ysgol Caergeiliog

79: Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl. 6 ac iau
Cerdd Dant Party (Unison) – Year 6 and under
2) Ysgol Y Graig, Llangefni

10: Côr (Y.C.) Bl. 6 ac iau (ysgolion hyd 150)
Choir – Year 6 and under (schools with up to 150 pupils)
2) Ysgol Morswyn, Caergybi / Holyhead

148: Cân Actol (Y.C.) Bl. 6 ac iau (ysgolion dros 100)
Action Song – Year 6 and under (schools with over 100 pupils)
1) Ysgol Y Garnedd, Penrhosgarnedd, Bangor
2) Ysgol Dolbadarn

DYDD MAWRTH 28 MAI / TUESDAY 28th MAY

146: Cyflwyniad Dramatig Bl. 6 ac iau
Dramatic Presentation – Year 6 and under
1) Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog

123: Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau
Solo Recitation – Year 2 and under
3) Elain Grug Williams, Ysgol Bontnewydd

45: Unawd Pres Bl. 6 ac iau
Brass Solo – Year 6 and under
2) Macsen Wyn Stevens, Ysgol Rhosybol

42: Unawd Llinynnol Bl. 6 ac iau
String Solo – Year 6 and under
3) Daniel Magee, Ysgol Morswyn, Caergybi / Holyhead

51: Grŵp Cerddoriaeth Greadigol Bl. 6 ac iau
Creative Music Group – Year 6 and under
2) Adran Bro Alaw, Bodedern

4: Deuawd Bl. 6 ac iau
Duet – Year 6 and under
1) Fflur Erin a Seren, Ysgol Y Garnedd, Penrhosgarnedd, Bangor

12: Parti Deulais (Y.C. / Adran) Bl. 6 ac iau
Two Voice Party – Year 6 and under
2) Adran Llanuwchllyn
3) Adran Bro Alaw, Bodedern

75: Unawd Cerdd Dant Bl. 2 ac iau
Cerdd Dant Solo – Year 2 and under
1) Casi Llewelyn Davies, Ysgol Corn Hir, Llangefni
3) Ela Non Jones, Ysgol Bontnewydd

78: Deuawd Cerdd Dant Bl. 6 ac iau
Cerdd Dant Duet – Year 6 and under
1) Seren a Fflur, Ysgol Y Garnedd, Penrhosgarnedd, Bangor
3) Lowri Anes ac Owen Dafydd, Adran Llanuwchllyn

DYDD MERCHER 29 MAI / WEDNESDAY 29th MAY

147: Cân Actol Bl. 6 ac iau (ysgolion hyd 100)
Action Song – Year 6 and under (schools with up to 100 pupils)
1) Adran Tref Y Gelli, Caernarfon

59: Unawd Offer Taro Bl. 7, 8 a 9
Percussion Solo – Years 7-9
1) Guto Daley-Tyson, Ysgol Y Berwyn, Y Bala

55: Unawd Gitâr Bl. 7, 8 a 9
Guitar Solo – Years 7-9
3) Deio Gruffydd Roberts, Ysgol David Hughes, Porthaethwy / Menai Bridge

53: Unawd Telyn Bl. 7, 8 a 9
Harp Solo – Years 7-9
1) Emma Cerys Buckley, Ysgol Eifionydd, Porthmadog

82: Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl. 6 ac iau
Cerdd Dant Party (Unison) – Year 6 and under
1) Adran Bro Dyffryn Ogwen
3) Adran Llanuwchllyn

127: Grŵp Llefaru (Adran) Bl. 6 ac iau
1) Adran Bro Alaw, Bodedern
3) Adran Llanuwchllyn

57: Unawd Pres Bl. 7, 8 a 9
Brass Solo – Years 7-9
2) Glyn Porter, Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon
3) Osian Maloney, Ysgol David Hughes, Porthaethwy / Menai Bridge

58: Unawd Piano Bl. 7, 8 a 9
Piano Solo – Years 7-9
3) Beca Lois Keen, Ysgol Gyfun Llangefni

100: Dawns Werin Bl. 6 ac iau (ysgolion hyd 100)
Folk Dance – Year 6 and under (schools with up to 100 pupils)
2) Ysgol Llanystumdwy

21: Parti Deusain (Adran) Bl. 9 ac iau
Two Voice Party – Year 9 and under
3) Uwch Adran yr Ynys, Bodedern

5: Parti (Adran) Bl. 6 ac iau
Party – Year 6 and under
1) Adran Bro Alaw, Bodedern

84: Deuawd Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
Cerdd Dant Solo – Years 7-9
3) Huw a Cadog, Ysgol Y Berwyn, Y Bala

129: Grŵp Llefaru (Adran) Bl. 9 ac iau
Recitation Group – Year 9 and under
2) Adran Botwnnog

22: Côr (Adran) Bl. 9 ac iau
Choir – Year 9 and under
2) Uwch Adran yr Ynys, Bodedern

117: Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 6 ac iau
Hip Hop/Street/Disco Dance – Year 6 and under
3) Cadi Lois Gosset, Ysgol Waunfawr

118: Grŵp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 6 ac iau
Hip Hop/Street/Disco Group Dance – Year 6 and under
3) Adran Amlwch

120: Grŵp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 7,8 a 9
Hip Hop/Street/Disco Group Dance – Years 7-9
2) Adran Amlwch

121: Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 10 a dan 19 oed
Hip Hop/Street/Disco Dance – Year 10 and under 19s
2) Charlie Lindsay, Ysgol Y Berwyn, Y Bala

122: Grŵp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 10 a dan 19 oed
Hip Hop/Street/Disco Group Dance – Years 10 and under 19s
1) Adran Bethel

DYDD IAU 30 MAI / THURSDAY 30th MAY

Cystadleuaeth Y Gadair Bl. 10 a dan 25 oed
The Chair – Year 10 and under 25s
1) Iestyn Tyne, Aelod Unigol Cylch Arfon
2) Carwyn Morgan Eckley, Aelod Unigol Cylch Arfon
3) Osian Wyn Owen, Aelwyd JMJ, Prifysgol Bangor / Bangor University

115: Dawns Greadigol dan 19 oed
Creative Dance – under 19s
1) Adran Amlwch

83: Unawd Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
Cerdd Dant Solo – Years 7-9
3) Ffion Haf Jordan, Ysgol Bodedern

24: Parti Bechgyn Bl. 7, 8 a 9
Boys Party – Years 7-9
3) Ysgol Brynrefail, Llanrug

60: Ensemble Offerynnol Bl. 7, 8 a 9
Percussion Ensemble – Years 7-9
1) Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon

14: Unawd Merched Bl. 7, 8 a 9
Girls Solo – Years 7-9
1) Leisa Mair Lloyd Edwards, Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes

149: Ymgom Bl. 7, 8 a 9
Dialogue – Years 7-9
1) Uwch Adran Caernarfon
3) Uwch Adran yr Ynys, Bodedern

16: Deuawd Bl. 7, 8 a 9
Duet – Years 7-9
2) Beca Lois a Beca Haf, Ysgol Gyfun Llangefni

128: Llefaru Unigol Bl. 7,8 a 9
Solo Recitation – Years 7-9
2) Efa Hodge, Ysgol Botwnnog

15: Unawd Bechgyn Bl. 7, 8 a 9
Boys Solo – Years 7-9
1) Gwern Morus Williams, Ysgol David Hughes, Porthaethwy / Menai Bridge

72: Cerddorfa / Band dan 19 oed
Orchestra / Band – under 19s
1) Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon
2) Ysgol Tryfan, Bangor
3) Ysgol Brynrefail, Llanrug

DYDD GWENER 31 MAI / FRIDAY 31st MAY

387: Cystadleuaeth y Goron Bl. 10 a dan 25 oed
The Crown – Year 10 and under 25s
2) Megan Angharad Hunter, Aelwyd Dyffryn Nantlle
3) Caryl Bryn Hughes, Aelwyd JMJ, Prifysgol Bangor / Bangor University

85: Unawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed
Cerdd Dant Solo – Year 10 and under 19s
3) Catrin Fflur, Aelwyd Chwilog

66: Unawd Piano Bl. 10 a dan 19 oed
Piano Solo – Year 10 and under 19s
2) Medi Morgan, Ysgol Tryfan, Bangor

17: Unawd Merched Bl. 10 a dan 19 oed
Girls Solo – Year 10 and under 19s
3) Lois Wyn Hughes, Ysgol Bro Idris, Dolgellau

68: Deuawd Offerynnol Bl. 13 ac iau
Percussion Duet – Year 13 and under
3) Rachel a Nanw, Ysgol Brynrefail, Llanrug

86: Deuawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed
Cerdd Dant Duet – Year 10 and under 19s
3) Non Fon ac Ela Vaughan, Ysgol Tryfan, Bangor

164: Trin Gwallt (Lefel 1) Bl. 10 a dan 25 oed
Hairdressing (Level 1) – Year 10 and under 25s
1) Melita Sanders, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor

131: Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed
Solo Recitation – Year 10 and under 19s
1) Leisa Gwenllian, Ysgol Brynrefail, Llanrug

19: Deuawd Bl. 10 a dan 19 oed
Duet – Year 10 and under 19s
1) Glesni Rhys a Siwan Mair, Ysgol David Hughes, Porthaethwy / Menai Bridge
3) Non Fôn ac Ela Vaughan, Ysgol Tryfan, Bangor

65: Unawd Pres Bl. 10 a dan 19 oed
Brass Solo – Year 10 and under 19s
3) Deio Llyr, Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon

62: Unawd Llinynnol Bl. 10 a dan 19 oed
String Solo – Year 10 and under 19s
1) Gwydion Rhys, Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda

87: Grŵp Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed
Cerdd Dant Group – Year 10 and under 19s
2) Ysgol David Hughes, Porthaethwy / Menai Bridge

69: Ensemble Offerynnol Bl. 10 a dan 19 oed
Instrumental Ensemble – Year 10 and under 19s
1) Ysgol Tryfan, Bangor
3) Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon

40: Côr Gwerin Tri Llais Bl. 13 ac iau
Three Voice Folk Choir – Year 13 and under
1) Aelwyd Chwilog

156: Monolog Bl. 10 a dan 19 oed
Monologue – Year 10 and under 19s
3) Leisa Gwenllian, Ysgol Brynrefail, Llanrug

DYDD SADWRN 1 MEHEFIN / SATURDAY 1st JUNE

90: Deuawd Cerdd Dant 19-25 oed
Cerdd Dant Duet – 19-25 year olds
2) Lleucu Arfon ac Elin Haf, Aelod Unigol Cylch Penllyn
3) Bethan a Cai, Aelwyd JMJ, Prifysgol Bangor / Bangor University

108: Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. 10 a dan 25 oed
Girls Solo Folk Dance – Year 10 and under 25s
3) Lois Glain Postle, Aelwyd yr Ynys

134: Grŵp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed
Recitation Group under 25s
3) Aelwyd yr Ynys

31: Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed
Vocal Ensemble – 14-25 year olds
3) Aelwyd yr Ynys

133: Llefaru Unigol 19-25 oed
Solo Recitation – 19-25 year olds
1) Cai Fôn Davies, Aelwyd JMJ, Prifysgol Bangor / Bangor University
2) Bethan Elin, Aelod Unigol Cylch Alaw / Cybi

20: Unawd 19-25 oed
Solo – 19-25 year olds
3) Steffan Lloyd Owen, Aelod Unigol Cylch Cefni, Llangefni

157: Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed
Solo Theatric Presentation – 19-25 year olds
2) Gwion Wyn Jones, Adran Bethel
3) Gwion Morris Jones, Aelod Unigol Cylch Eilian

94: Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
Cerdd Dant Party – 14-25 year olds
1) Aelwyd JMJ, Prifysgol Bangor / Bangor University

32: Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed
S.S.A. Girls Choir – 14-25 year olds
1) Aelwyd JMJ, Prifysgol Bangor / Bangor University

33: Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed
Three Voice Male Choir – 14-25 year olds
1) Aelwyd JMJ, Prifysgol Bangor / Bangor University

34: Côr S.A.T.B. (Aelwyd) (dim mwy na 40 mewn nifer) 14-25 oed
S.A.T.B. Choir (less than 40 members) – 14-25 year olds
1) Aelwyd JMJ, Prifysgol Bangor / Bangor University

35: Côr S.A.T.B. (Aelwyd) (dros 40 mewn nifer) 14-25 oed
S.A.T.B. Choir (more than 40 members) – 14-25 year olds
1) Aelwyd JMJ, Prifysgol Bangor / Bangor University


TABL MEDALAU TERFYNOL – FINAL MEDALS TABLE

3) ERYRI: 127
1af/1st – 52, 2il/2nd – 39, 3ydd/3rd – 36
Llwyfan / Stage – 2) 54
1af/1st – 26, 2il/2nd – 12, 3ydd/3rd – 16
Llên, Cerddoriaeth, Celf, Dylunio a Thechnoleg / Literature, Music, Arts, Design and Technology – 2) 73
1af/1st – 26, 2il/2nd – 27, 3ydd/3rd – 20

8) MEIRIONYDD: 54
1af/1st – 22, 2il/2nd – 12, 3ydd/3rd – 20
Llwyfan / Stage – 11) 15
1af/1st – 5, 2il/2nd – 5, 3ydd/3rd – 5
Llên, Cerddoriaeth, Celf, Dylunio a Thechnoleg / Literature, Music, Arts, Design and Technology – 6) 39
1af/1st – 17, 2il/2nd – 7, 3ydd/3rd – 15

11) YNYS MÔN: 70
1af/1st – 17, 2il/2nd – 27, 3ydd/3rd – 26
Llwyfan / Stage – 9) 38
1af/1st – 8, 2il/2nd – 15, 3ydd/3rd – 15
Llên, Cerddoriaeth, Celf, Dylunio a Thechnoleg / Literature, Music, Arts, Design and Technology – 11) 32
1af/1st – 9, 2il/2nd – 12, 3ydd/3rd – 11

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice