Eiddo wedi ei gau yn Maesgeirchen

Heddlu Gogledd Cymru

Mae eiddo ym Mangor a oedd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cyffuriau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi cau am 48 awr.

Rhoddwyd rhybudd cau gan yr heddlu ar gyfer 18 Llys Dylan ym Maesgeirchen ar nos Iau (6 Medi) o ganlyniad i dystiolaeth bod yr eiddo yn gysylltiedig â chyffuriau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae’r eiddo wedi cael ei selio a bydd ar gau hyd at 6.30yh ar nos Sadwrn. Mae’n drosedd i unrhyw un fynd i mewn i’r adeilad. Ar ôl yr amser hwnnw, bydd y landlordiaid yn cymryd drosodd.

Meddai’r Arolygydd Doug Hughes yng ngorsaf heddlu Bangor: ”Mae hyn yn anfon neges i’r unigolion hynny sydd am droseddu yn y gymuned gan darfu ar fywyd trigolion yr ardal.”

”Gall ymddygiad o’r fath gael effaith niweidiol ar unigolion a’r gymuned ehangach ac ni fydd hyn yn cael ei ddioddef.”

”Hoffwn ddiolch i Gartrefi Cymunedol Gwynedd, y trigolion lleol a’r gymuned leol am eu cefnogaeth yn y mater hwn a byddwn yn parhau i weithredu yn erbyn y rhai sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau o’r fath.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice