Dynes wedi marw ar ôl digwyddiad ar faes gwersylla

Llun teulu (Facebook)

Mae dynes a gafodd ei hanafu’n ddifrifol ar ôl cael ei tharo gan gar wrth wersylla wedi marw.

Cafodd pedwar person eu hanafu yn eu pebyll gan gerbyd yn cael ei yrru ar y safle Rhyd y Galen ger Bethel yn oriau man ar ddydd Llun 19 Awst.

Bu farw Anna Roselyn Evans, 46, o ardal Aberystwyth, o’i hanafiadau difrifol yn yr ysbyty yn Stoke ychydig dros wythnos wedi’r digwyddiad.

Mae tri o bobl eraill a anafwyd yn y digwyddiad wedi’u rhyddhau o’r Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Mae Jake Waterhouse, 26, o Partington, Manceinion Fwyaf, wedi pledio’n euog i achosi niwed corfforol difrifol trwy yrru’n beryglus.

Mae ail ddyn wedi’i ryddhau o dan ymchwiliad, gan ddisgwyl ymholiadau pellach.

Google

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Andy Gibson o Heddlu Gogledd Cymru: ”Mae ein meddyliau gyda theulu a chyfeillion Mrs Evans ar yr amser trist a gofidus hwn iddynt.”

”Mae’r ymchwiliad i’r digwyddiad trasig hwn yn parhau ac rydym yn cysylltu’n agos â Gwasanaeth Erlyn y Goron.”

Yn llys ynadon Llandudno ddydd Mercher diwethaf, plediodd Waterhouse yn euog i bedwar cyhuddiad, gan gynnwys gyrru heb drwydded neu yswiriant.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa. Bydd yn ymddangos yn llys y goron Caernarfon ar 23 Medi.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice