Dyn yn cyfaddef fflachio golau tuag at hofrennydd

Mae dyn wedi derbyn cyfnod o garchar wedi’i ohirio ar ôl iddo fflachio golau pwerus tuag at hofrennydd yr heddlu a oedd yn chwilio am rywun ar goll yn ardal Bangor.

Cafodd Kevin Riley, 18 oed o Greenacres, Ffordd Llandegai, Bangor ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caernarfon ar dydd Mercher (3 Ebrill).

Plediodd yn euog i ymddwyn mewn ffordd a fyddai’n peryglu hofrennydd, rhwystro heddlu ac ymddwyn mewn ffordd fygythiol.

Roedd hofrennydd uwchben ardal Bangor toc cyn 11yh ar nos Lun 23 Gorffennaf 2018 ar ôl cael ei galw i gynorthwyo swyddogion hefo chwilio am rywun oedd ar goll.

Roedd yr hofrennydd NPAS (Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu) o Benarlâg, sy’n un o 14 safle sy’n darparu cefnogaeth i heddluoedd ar draws Cymru a Lloegr.

Cafodd yr heddlu eu rhybuddio fod golau pwerus yn cael ei fflachio tuag at yr hofrennydd a chafodd swyddog ei alw i’r ardal i gynnal ymchwiliad.

Daethpwyd o hyd i Riley ar Stad Ddiwydiannol Llandegai gan swyddog o Uned Plismona’r Ffyrdd a chafodd ei arestio a’i gludo i’r ddalfa. Cafodd chwe mis o garchar wedi’i ohirio ac mi fydd raid iddo wneud 180 awr o waith di-dâl.

Cafodd dyn 47 oed hefyd ei arestio ar amheuaeth o ddefnyddio geiriau bygythiol ac fe dderbyniodd rybudd swyddogol.

Dywedodd yr Uwcharolygydd Neil Thomas o Wasanaethau Cefnogi Gweithredol Heddlu Gogledd Cymru: ”Mae fflachio golau tuag at griw hofrennydd yn peryglu eu bywydau yn gwbl ddiangen.”

”Ar adeg y digwyddiad roedd criw’r hofrennydd yn cynorthwyo swyddogion lleol a oedd yn chwilio am rywun ar goll a oedd yn risg uchel. Roedd yr hofrennydd uwchben ardal adeiledig ac roedd gan hwn y potensial o arwain at oblygiadau trychinebus, nid yn unig i griw’r hofrennydd ond hefyd at aelodau o’r cyhoedd islaw.”

”Ni fydd y math yma o ymddygiad yn cael ei oddef ac fe wnawn ymdrin ag unrhyw un sy’n cael eu dal yn ymddwyn yn y ffordd yma mewn modd llym a dod â nhw ger bron y llysoedd.”

Ychwanegodd Steve Jones, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweithrediadau Gogledd Cymru ar ran NPAS: ”Mae fflachio golau tuag at hofrennydd yn ffordd beryglus o dynnu sylw a all beryglu’r criw ynghyd â’r cyhoedd.”

”Rydym yn croesawu’r erlyniad ac yn gobeithio y bydd yn atal rhai sy’n meddwl gwneud yr un peth.”


Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice