Dirwyon am werthu pasteiod ‘peryglus’ mewn siop

Mae dau ddyn wedi cael dirwy am werthu pasteiod a oedd wedi pasio eu dyddiad defnyddio olaf.

Plediodd Francis Mathew, a ran Unistrat Cyf, a Prince Sebastian, yn euog i cyhuddiadau o werthu bwyd peryglus mewn siop Lifestyle Express yn Llanfairpwll.

Clywodd Llys Ynadon Caernarfon bod swyddog Safonau Masnach wedi ymweld â’r siop ar 6 Awst 2019, yn dilyn cwyn gan aelod o’r cyhoedd, ac wedi dod o hyd i naw eitem wedi pasio eu dyddiad defnyddio olaf o rhwng un a 15 diwrnod.

Cafodd Mr Mathew, perchennog y siop, a Mr Sebastian, y rheolwr, eu galw i gyfarfod er mwyn trafod natur ddifrifol y drosedd a chawsant gyngor am y camau angenrheidiol i’w cymryd er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth ac atal digwydd tebyg arall.

Y mis canlynol, ar 5 Medi 2019, aeth swyddog o’r Cyngor Ynys Môn i’r siop ac ar ôl gweld pasteiod mewn bocs ger y til, gofynnodd a oeddent ar werth.

Dywedodd Mr Sebastian ”… ydyn, ond maen nhw wedi pasio ei dyddiad defnyddio olaf, dwi newydd eu tynnu nhw allan o’r oergell, dylen nhw fod yn iawn ac maen nhw’n hanner pris ac yn £1 yr un.”

Prynodd y swyddog dair pastai a chafodd un arall yn rhad ac am ddim. Cafodd Mr Sebastian ei ddiswyddo fel rheolwr y siop yn dilyn y pryniannau prawf.

Wrth eu dedfrydu, nododd yr ynadon fod ”lefel uchel o euogrwydd” yn yr achosion yma gan fod y ddau wedi bod yn bresennol yn y cyfarfod ac eisoes wedi derbyn cyngor gan Safonau Masnach.

Plediodd Mr Mathew yn euog i un cyhuddiad o dan Reoliadau Bwyd Cyffredinol 2004 o werthu bwyd peryglus, a phlediodd Mr Sebastian yn euog i drosedd o ddarparu gwybodaeth gamarweiniol mewn perthynas â’r pasteiod oedd wedi pasio eu dyddiad defnyddio olaf.

Gorchmynnwyd i Mr Sebastian dalu cyfanswm o £513, gan gynnwys dirwy, gordal a chostau, ac fe orchmynnwyd i Unistrat Cyf i dalu cyfanswm o £3,127.74 (dirwy, gordal a chostau).

Dywedodd Les Pursglove, prif swyddog gwarchod y cyhoedd ym Môn: ”Rydym yn croesawu’r euogfarnau yma ac yn rhybuddio na fyddwn yn goddef gwerthu bwyd peryglus.”

”Bydd y rhai sydd ddim yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth sy’n bodoli i amddiffyn defnyddwyr rhag y fath weithredoedd yn dod o flaen y llysoedd.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice