Dim penderfyniad ar safle theithwyr yn Star

Mae’r cynghorwyr wedi gohirio penderfyniad ar ganiatâd cynllunio ar gyfer safle i’r sipsiwn a theithwyr ger Gaerwen.

Mae cynllunwyr Cyngor Ynys Môn wedi cynnig argymellion ar gyfer y safle, sydd ar ddarn cul o dir ffermio ar ochr y A55 yn Star, ar gyfer dal hyd at  ddeg pitsh.

Ond mae’r cynlluniau wedi cael eu gwrthwynebu yn gryf gan trigolion lleol. Mae dros 1500 o bobol wedi arwyddo deiseb gan y cyngor cymuned lleol – mae nhw wedi disgrifio y tir fel ”anaddas, gwlyb a pheryglus.”

Mewn cyfarfod ar dydd Mercher, galwodd Robin Wyn Williams, cynghorydd Plaid Cymru o ward Aethwy, i bwyllgor cynllunwyr ohirio y penderfyniad er mwyn rhoi amser i gael ymweld ar safle.

Pledleisiodd y pwyllgor o blaid yr ymweliad, ond roedd Cyng. Bryan Owen (Annibynnwyr Môn) yn feirniadol o’r penderfyniad am fod yn “wâst o amser” oherwydd fod pawb yn nabod y lleoliad.

Dydd Mercher oedd cyfarfod olaf y cyngor mewn siambr yn Llangefni cyn egwyl gwyliau’r haf.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice