Ddeliwr cyffuriau yn cael gorchymyn i werthu ei gartref

Heddlu Gogledd Cymru

Mae ddeliwr cyffuriau wedi cael gorchymyn i werthu ei gartref yng Nghaergybi er mwyn talu ei orchymyn atafaelu deddf enillion trosedd.

Gwnaeth David Cuffin, 44, dderbyn chwe blynedd a naw mis o garchar yn 2018 am gynllwynio i gyflenwi cocên a heroin mewn cysylltiad ag Ymgyrch Zeus.

Roedd yn geidwad cyffuriau a chyfryngau cymysgu yn ei gartref, mewn cynllwyn cyffuriau a oedd werth dros £2.7 miliwn.

Heddlu Gogledd Cymru

Dywedodd Jessica Cunnah, ymchwilydd ariannol o Heddlu Gogledd Cymru: ”Gwnaeth y gwerthwyr cyffuriau hyn lawer iawn o arian drwy eu busnes anghyfreithlon. Felly mae ond yn iawn eu bod yn talu am eu gweithrediadau a dychwelyd eu henillion twyllodrus.”

”Mae wedi cymryd llawer iawn o ddycnwch a manylder i gael gorchmynion atafaelu sy’n caniatáu casglu eu hasedau.”

”Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ymroddedig i atafaelu asedau oddi wrth y rhai hynny sy’n elwa o unrhyw droseddoldeb, yn enwedig masnachu cyffuriau yn ein cymunedau.”

Mae gwyngalchu enillion troseddau yn brif alluogwr y troseddau mwyaf difrifol a threfnedig. Drwy dargedu cyllid troseddol gan gynnwys eu cartref, gallwn aflonyddu ymgyrchoedd troseddol ac atal eu cyfoeth a’u statws a gafwyd drwy dwyll.”

”Mae’r Ddeddf Enillion Trosedd yn rhan hanfodol o ddeddfwriaeth sy’n ein cynorthwyo i gyflawni hyn. Mae’n atal troseddwyr rhag parhau i elwa o’u gweithgarwch anghyfreithlon hyd yn oed ar ôl iddynt gael eu harestio, eu cyhuddo a’u hanfon i’r carchar.”

”Gwnawn barhau i weithredu yn erbyn troseddwyr euog er mwyn profi nad yw troseddau’n talu. Gallwch golli mwy na’ch rhyddid os ydych yn gwerthu cyffuriau yng Ngogledd Cymru.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice