Cysylltu

Angen cysylltu â ni?

Defnyddiwch y manylion yma i gysylltu â ni. Plîs peidiwch â defnyddio'r ffurflen yma i gysylltu â'r swyddfa, neu am ymholiadau hysbysebu. Defnyddiwch y linciau yma:

E-bost

Gyrrwch e-bost i ni! [email protected]

Ffoniwch ni

Cysylltwch â'r stiwdio ar 01248 722224

Post

12, Ffordd Yr Efail,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7ER

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice