Cyrch cyffuriau ym Mhorthaethwy: dyn wedi’i arestio

Mae dyn wedi’i arestio ar ôl i warantau cyffuriau gael eu gweithredu ar stad ym Mhorthaethwy.

Gwnaeth swyddogion lleol weithredu dwy warant ar Stad Tyddyn Mostyn ar dydd Iau (27 Medi).

Arestiwyd dyn am fod ynghylch cyflenwi cyffuriau rheoledig. Atafaelwyd nifer fawr o ganabis a nifer llai o gyffuriau rheoledig. Mae eisoes wedi’i ryddhau gan ddisgwyl ymholiadau pellach.

Dywedodd y Rhingyll Chris Burrow: ”Rydym eisiau tawelu meddwl pobl Môn ein bod yn gweithredu’n gadarnhaol. Drwy gynnal y gwarantau hyn ein nod yw achosi aflonyddwch i fasnachu cyffuriau anghyfreithlon ledled yr ardal.”

“Gwnaiff ein nod o dargedu’r rhai hynny sy’n achosi’r mwyaf o niwed barhau. Mae hyn hefyd yn unol ag  Ymgyrch Scorpion yr heddlu, ac yn targedu’n uniongyrchol y rhai hynny sydd ynghlwm mewn troseddau difrifol a threfnedig.”

Ychwanegodd: ”Ni fyddai’r mathau hyn o warantau yn bosibl heb gymorth y cymunedau lleol. Rwy’n apelio ar unrhyw un gyda gwybodaeth yn gysylltiedig â chyflenwi cyffuriau o unrhyw fath i gysylltu â ni. Gwnawn drin unrhyw wybodaeth yn gyfrinachol bob amser.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice