Cyrch canabis yn Abersoch: arestio tri

Mae tri o bobl wedi cael eu harestio yn dilyn cyrch cyffuriau yn Abersoch.

Bu swyddogion yn gweithredu gwarant mewn eiddo ar y Stryd Fawr, Abersoch brynhawn Sul (7 Gorffennaf).

Yn ôl Heddlu Gogledd Cymru, daeth y swyddogion o hyd i offer tyfu canabis ”soffistigedig” yn y cyfeiriad.

Cafodd dau ddyn a dynes o ardal Pwllheli eu cyfweld yng ngorsaf heddlu Caernarfon, cyn cael eu rhyddhau dan ymchwiliad.

Dyweddod Arolygydd De Gwynedd, Matt Geddes: ”Mae mentrau trosedd trefnedig fel hyn yn peri risg enfawr, nid yn unig oherwydd eu cysylltiad gyda’r cyffuriau anghyfreithlon sy’n cael eu cynhyrchu, ond mae’r offer eu hunain yn risg sylweddol o ran dechrau tân neu ddifrod dŵr sylweddol.”

”Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth sy’n berthnasol i’r ymchwiliad hwn neu sydd â gwybodaeth sy’n berthnasol i unrhyw weithredu troseddol parhaus, gysylltu â’r heddlu.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice