Cynlluniau ar gyfer pont newydd dros Afon Rhyd-hir

Cyngor Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd wedi cefnogi cais am arian i adeiladu pont newydd ar yr A497 ym Moduan.

Mae datblygwyr yn cynllunio pont newydd dros Afon Rhyd-hir ar y brif ffordd rhwng Nefyn a Phwllheli.

Fe gaewyd yr hen bont Bodfel restredig i draffig ddiwedd Ionawr 2019 o ganlyniad i ddifrod strwythurol difrifol.

Bydd y cais am £1.2 miliwn yn cael ei ystyried gan y cyngor llawn yr wythnos diwethaf, gyda chais cynllunio yn debygol o gael ei gyflwyno yn y dyfodol agos.

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, aelod y cabinet am priffyrdd Aelod Cabinet Priffyrdd: ”Mae hwn yn ffordd o bwys i’r bobl sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardal yma o Wynedd. Yn amlwg, doedd cau Pont Bodfel ddim yn rywbeth roedd y cyngor wedi ei gynllunio.

”Fodd bynnag, mae’r cyfnod yma wedi’n galluogi ni i ystyried pont lletach i yrwyr dros Afon Rhyd-hir, rhywbeth mae pobl leol wedi bod yn eiddgar i’w weld ers blynyddoedd.”

Mae gwaith adnewyddu’r hen bont restredig gradd II ar yr A497 yn parhau, a’r disgwyl ydi y bydd yn ail-agor i’r cyhoedd yn Mehefin. Yn y cyfamser, mae gyrwyr yn medru defnyddio’r bont dros-dro mae’r cyngor wedi ei osod.

Os bydd y cais am gyllid a hawl cynllunio yn cael ei sicrhau, mae’r cyngor yn anelu i’r bont newydd dros Afon Rhyd-hir fod yn barod cyn haf 2021.

Meddai Steffan Jones, pennaeth priffyrdd y cyngor: ”Dioddefodd Pont Bodfel ddifrod strwythurol sylweddol o ganlyniad i ysgwrio o dan sylfaeni’r bont. Gan ei fod yn bont gerrig tri-bwa rhestredig sy’n dyddio’n ôl i’r 19eg ganrif, mae ei hadnewyddu wedi bod yn her fawr.”

”Mae Afon Rhyd-hir yn brif afon sydd o ddiddordeb amgylcheddol sylweddol, yn bennaf oherwydd safon y dŵr. Fe olyga hyn na allwn weithio ar y bont tra bod hi’n dymor silio pysgod, felly rydym wedi cynllunio ein gwaith o gwmpas yr ystyriaeth bwysig yma.”

”Unwaith mae’r tymor silio pysgod yn dod i ben, fe fyddwn yn medru ail gychwyn ar y gwaith atgyweirio tua dechrau Ebrill a gobeithiwn i weld y bont ar agor i draffig yn Mehefin.”

”Gan fod Pont Bodfel yn bont gul un lôn, fe wnaethon ni ymchwilio i’r posibilrwydd o’i lledu fel rhan o’r gwaith cynnal a chadw. Fodd bynnag, yn dilyn trafodaethau gyda Cadw a swyddogion cadwraeth, daeth i’r amlwg na fyddai’n bosib.”

”Rydym felly wedi penderfynu i fwrw ymlaen efo cynlluniau am bont bwa goncrid newydd 17 metr o hyd gydag uchder o 3 metr uwch Afon Rhyd-hir. Mae’r cyngor ar hyn o bryd yn ystyried y posibiliadau ar gyfer yr union leoliad i’r bont newydd ac yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio yn y dyfodol agos.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice