Cyngor Môn yn penodi prif weithredwr newydd

Cyngor Ynys Môn

Mae Cyngor Ynys Môn wedi penodi Annwen Morgan fel prif weithredwr newydd.

Bydd y cyn-athrawes yn dechrau ar ei swydd newydd ym mis Hydref, gan olynnu Dr Gwynne Jones. Hi fydd y prif weithredwr benywaidd cyntaf mewn hanes yr cyngor sir.

Mae Mrs Morgan wedi bod yn ddirprwy brif weithredwr Cyngor Môn ers mis Ionawr 2016. Cafodd ei phenodi yn ystod cyfarfod o’r cyngor llawn yn Llangefni ddydd Iau (22 Awst).

Dechreuodd ei gyrfa yn 1983 fel athwares Gymraeg yn Ysgol Uwchradd Bodedern a daeth yn bennaeth yr adran Gymraeg yn 1994 ac yn bennaeth yr ysgol yn 2007.

Yn un o Fôn, addysgwyd Annwen yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch. Graddiodd gyda BA yn y Gymraeg o Brifysgol Bangor cyn mynd ymlaen i astudio Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg.

Dwyeddod Mrs Morgan: ‘Mae llywodraeth lleol yn wynebu heriau sylweddol o ran cyllid yn y dyfodol ond rwy’n awyddus i ddechrau ar y gwaith ac i wneud fy ngorau ar gyfer pobl Ynys Môn.’

‘Edrychaf mlaen at adeiladu ar waith rhagorol fy rhagflaenydd…a pharhau i weithio a chydweithwyr a phartneiriad mewn cymunedau lleol ac ar draws pob sector o gymdeithas er mwyn darparu’r gorau i Ynys Môn.’

Ers ymuno â’r cyngor sir, gweithiodd Mrs Morgan er mwyn cynyddu a gwella partneriaethau lleol ar draws holl wasanaethau’r cyngor er mwyn darparu prosiectau cysylltiedig ag adfywio economaidd, moderneiddio ysgolion, diogelwch cymunedol a thrawsnewid gwasanaethau cymdeithasol oedolion ynghyd â phartneriaethau ehangach megis GwE a mentrau gwasanaeth rhanbarthol.

Mae hi wedi arwain yn strategol ar strategaeth yr iaith Gymraeg yn y cyngor er mwyn hyrwyddo’r defnydd o’r iaith yng ngweinyddiaeth fewnol. Mae Mrs Morgan hefyd yn gadeirydd Grŵp Caethwasiaeth Fodern Gogledd Cymru.

Dwyeddod arweinydd y cyngor, Llinos Medi: ”Bydd Annwen yn chwarae rôl hanfodol yn ein taith tuag at welliant ac yn gyrru’r newidiadau cadarnhaol er mwyn creu Ynys Môn iach a llewyrchus sy’n ffynnu.”

”Bydd hefyd yn darparu’r cysylltiad hanfodol sydd ei angen rhwng staff ac aelodau etholedig, yn y cyngor, wrth i ni gydweithio er mwyn darparu trigolion â’r gwasanaethau gorau posib, er gwaethaf ein cyllidebau sy’n lleihau’n sylweddol.”

Mae’r Dr Gwynne Jones wedi cyhoeddi ei fod yn ymddeol o’r awdurdod lleol ar ôl saith mlynedd, gan gynnwys pedair blynedd fel prif weithredwr.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice