Cronfa newydd i hybu cyflogaeth a’r Gymraeg

Mae cronfa newydd yn canolbwyntio ar gefnogi busnesau a datblygu eu defnydd o’r Gymraeg yn y Gogledd Orllewin.

Bydd rhaglen ARFOR hefyd yn helpu mentrau i dyfu ac i annog pobol ifanc i aros neu ddychwelyd i Ynys Môn a Gwynedd.

Nod y gronfa arbrofol, sydd wedi ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru, yw creu mwy a gwell swyddi yng nghadarnleoedd y Gymraeg a chefnogi twf yr iaith.

Caiff y rhaglen ei weithredu gan Gynghorau Sir Ynys Môn, Gwynedd, Ceredigion a Sir Gâr tan ddiwedd mis Mawrth 2021.

Mae ARFOR yn cynnwys cyfuniad o gynlluniau lleol a gweithgareddau ar draws y pedair ardal. Bydd y gronfa grantiau werth £350,000 ar gael i gefnogi busnesau lleol cymwys ym Môn ac mae’r cyngor sir yn annog ceisiadau am gefnogaeth ariannol.

Dywedodd y Cynghorydd Carwyn Jones, deilydd y Portffolio Datblygu Economaidd: ”Mae busnesau bach yn hanfodol i economi Ynys Môn, ac rydym bellach mewn sefyllfa i ddarparu cymorth ariannol i brosiectau buddsoddi busnes cymwys.”

”Mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn gweld prosiectau busnes yn cynnwys cynhyrchu neu wasanaeth newydd, datblygu marchnadoedd newydd, defnyddio technoleg newydd, a chefnogi arloesedd.”

”Yn ogystal, bydd cronfa ARFOR Ynys Môn yn hanfodol wrth ddarparu grantiau ar gyfer cynyddu defnydd y Gymraeg mewn busnes a chadw ein pobl ifanc ym Môn neu hyd yn oed eu galluogi i ddod nôl adref.”

Bydd rowndiau misol ar gyfer ceisiadau grant ARFOR, gyda’r dyddiadau cau cychwynnol ar y Ionawr 10fed 2020, Chwefror 7fed 2020 a Mawrth 6ed 2020. Am mwy o wybodaeth am y cynllun ARFOR ym Môn, ewch i wefan Cyngor Ynys Môn.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice