Cronfa gymunedol o dan reolaeth newydd

Bydd cronfa gymunedol o £22 milliwn yn cael ei hailwampio yr wythnos nesaf.

Mae Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn wedi penderfynu trosglwyddo rheolaeth cronfa waddol Shell i gymdeithas elusennol newydd.

Cafodd yr ymddiriedolaeth ei chreu yn 1990 er mwyn rheoli cronfa gyfalaf a gafwyd gan Shell wedi iddo roi’r gorau i weithredu ei ddepo olew ger Amlwch.

Bydd cyfrifoldeb am yr holl asedau yn y gronfa Shell yn trosglwyddo i Gymdeithas Elusennol Ynys Môn o ddydd Llun (30 Medi).

Yn ôl Cyngor Ynys Môn, bydd y gymdeithas newydd yn darparu model llywodraethu newydd a’r hyblygrwydd angenrheidiol er mwyn gwneud y defnydd gorau posibl o’r arian yn y dyfodol.

Dwyeddod Trefor Lloyd Hughes, cadeirydd yr Ymddiriedolaeth Elusennol: ”Ers ei ffurfio ym 1990, mae’r ymddiriedolaeth wedi darparu nawdd grant sylweddol i wahanol sefydliadau ac achosion elusennol.”

”Mae effaith gadarnhaol y cymorth ariannol pwysig hwn wedi ei deimlo mewn cymunedau lleol ledled ein hynys. Fodd bynnag, rydym wedi bod yn ystyried yn ofalus ers tro bellach beth fyddai’r ffordd orau o sicrhau strwythur rheoli cadarn y gronfa ar gyfer y dyfodol.”

”Drwy drosglwyddo rheolaeth am y gronfa i’r model Cymdeithas Elusennol newydd, rydym yn hyderus y bydd yn darparu’r hyblygrwydd angenrheidiol fel y gallwn wneud hyd yn oed gwell defnydd o’r gronfa unigryw a sylweddol hon.”

Mae wedi dyfarnu miliynau fel rhan o raglen grantiau blynyddol, i grwpiau gwirfoddol a chymunedol a phrosiectau adfywio.

Rhoes gwerthiant hen safle Shell yn 2015 hefyd hwb o £3m i’r gronfa gan alluogi’r ymddiriedolaeth i wahodd ceisiadau am grantiau mwy.

Bydd y Gymdeithas Elusennol Ynys Môn newydd yn cynnwys cynghorwyr sir etholedig fel ymddiriedolwyr i ddechrau. Fodd bynnag, bydd y model yn caniatáu penodi hyd at ddau ymddiriedolwr annibynnol.

Bydd rôl yr ymddiriedolaeth yn dod i ben unwaith y bydd cymdeithas newydd yn dod i rym cyn diwedd y flwyddyn.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice