Cronfa cyffrous creu digwyddiad i bobl ifanc

Frân Wen

Mae cronfa newydd yn gwahodd pobl ifanc yn y Gogledd Orllewin i gyflwyno syniadau am ddigwyddiad creadigol newydd.

Menter gan Cwmni Frân Wen o Borthaethwy i bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed yw #2018 lle bydd cyfle i hawlio £2018 i gynnal y digwyddiad.

Yn ogystal â’r pot ariannol, bydd Frân Wen yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad proffesiynol i’r ymgeisydd llwyddiannus. Bydd y cynllun yn cefnogi unigolyn neu grŵp sydd yn cyflwyno syniad gwreiddiol am ddigwyddiad creadigol ac yn chwilio am gefnogaeth i helpu gwireddu’r syniad.

Dywedodd Elgan Rhys, Artist Cyswllt Frân Wen: ”Rydym yn chwilio am syniadau gwreiddiol ac arloesol. Gall fod yn ddigwyddiad ar-lein, yn gig sy’n plethu theatr a cherddoriaeth neu’n arddangosfa ddigidol – mae’r gronfa yn gwbl agored. Mae’n ymwneud â rhoi’r cyfle i bobl ifanc ffynnu a hybu eu sgiliau mentergarwch a chreadigol.”

Bydd rhestr fer yn cael ei ddewis a bydd gofyn i’r ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rownd derbynol gyflwyno pitsh gerbron panel o arbenigwyr yn M-SParc, parc gwyddoniaeth newydd yn Gaerwen, ar ddydd Sadwrn 6 Hydref.

Mae’r panel yn cynnwys y perfformwyr Seiriol Davies a Lisa Angharad; cynllunydd a chyfarwyddwr celf Gwyn Eiddior; Ceri Charles o Gyngor Celfyddydau Cymru a Pryderi Ap Rhisart, Rheolwr Gyfarwyddwr M-SParc.

Bydd y pitsh llwyddiannus yn derbyn £2018 a chefnogaeth broffesiynol gan arbenigwyr yn y maes i’w cefnogi i ddatblygu a rheoli’r digwyddiad.

Dywedodd Mari Morgan, Swyddog Cyfranogi Frân Wen: ”Mae gwaith cyfranogi Frân Wen yn barod wedi cefnogi miloedd o bobl ifanc i gymryd rhan yn y celfyddydau a bydd #2018 yn helpu ni adeiladu ar y llwyddiant hwn. Mae #2018 yn cynnig y rhyddid a’r gefnogaeth i bobl ifanc ddatblygu eu syniadau eu hunain gan wneud iddynt ystyried y ffactorau ymarferol a gweinyddol yn ogystal â’r creadigol.”

”Rydym yn angerddol am sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed mewn trafodaethau am ddyfodol y celfyddydau yng Nghymru. Maent wedi dweud wrthym bod y celfyddydau a diwylliant yn rhan hanfodol o’u bywydau ac mae #2018 yn falch iawn o gefnogi eu hangerdd.”

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn #2018 anfon neges e-bost at [email protected], gan nodi’n fras beth yw’r syniad, sut y bydd yn ychwanegu gwerth at y celfyddydau a pha gefnogaeth yr hoffech chi gan Frân Wen i wneud hyn digwydd. Bydd y ceisiadau’n cau ddydd Sadwrn 30 Medi 2018.

Cefnogir y prosiect #2018 gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Syniadau Mawr Cymru, y cynllun sy’n cefnogi pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau busnes a mentergarwch.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice