Condemnio’r fandaliaeth i warchodfa Nant y Pandy

Cyngor Ynys Môn

Mae cynhogrwyr lleol wedi condemnio fandaliaeth mewn gwarchodfa natur yn Llangefni.

Achoswyd gwerth cannoedd o bunnoedd o ddifrod yn Nant y Pandy nos Lun diwethaf (16 Rhagfyr) a chafodd dros 50 llath o ffensys pren eu dymchwel.

Cafodd llawer iawn o’r ffensys eu taflu i’r afon, sy’n rhedeg drwy Nant y Pandy – ardal goediog 42 acer sy’n gyfoeth o fywyd gwyllt a hanes. Mae’r heddlu’n ymchwilio i’r fandaliaeth.

Treuliodd Tîm Cefn Gwlad Ynys Môn a gwirfoddolwyr ddau ddiwrnod yn gwneud rhannau mawr o’r coetir yn ddiogel ac yn trwsio’r ardal oedd wedi’i difrodi.

Cyngor Ynys Môn

Mae’r fandaliaeth wedi’i chondemnio gan dri chynghorydd Canolbarth Môn, Dylan Rees, Bob Parry a Nicola Roberts.

Dyweddod Dylan Rees, cyn-faer Llangefni: ”Yn fy marn i, mae hyn yn cynrychioli trosedd difrifol a dwi’n gobeithio y bydd y sawl sydd yn gyfrifol yn cael eu dal cyn gynted â phosib.”

”Mae gwarchodfa Nant y Pandy yn adnodd cymunedol gwerthfawr dros ben sy’n cael ei drysori gan bobl leol ac ymwelwyr; ac mae’n drasiedi ei weld yn cael ei ddifrodi fel hyn.”

”Mae’n dymor ewyllys da ond yn anffodus, ni ddangoswyd unrhyw ewyllys da tuag at ein cymunedau drwy’r gweithredoedd hyn.”

Cyngor Ynys Môn

Ychwanegodd Dylan Owen, warden AHNE a chefn gwlad gyda Cyngor Ynys Môn: ”Roedd hi’n siomedig iawn gweld y difrod hwn i Nant y Pandy. Treuliodd y Tîm Cefn Gwlad ddau ddiwrnod, gyda chymorth rhai o’n gwirfoddolwyr rhagorol, yn codi rhwydi dros dro ac yna’n trwsio’r ffensys er mwyn diogelu Nant y Pandy unwaith eto.”

”Roedd nifer o’r panelau a oedd ar goll wedi mynd o rannau uwchben yr afon ac yn ffodus iawn, ni chafwyd unrhyw ddamweiniau o ganlyniad i hyn.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am y fandaliaeth, cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru ar 101.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice