Comisiwn Tegwch i daclo tlodi ym Môn

Bydd grŵp newydd yn archwilio ymdrechion i daclo tlodi ac anghydraddoldeb ar Ynys Môn.

Bydd y Comisiwn Tegwch Môn – y cyntaf o’i fath yng ngogledd Cymru – yn cael ei lansio yn ystod cynhadledd yn Neuadd y Dref Llangefni ddydd Llun (21 Hydref).

Nod y grŵp wedi ei sefydlu fyddai edrych ar nifer o feysydd allweddol gan gynnwys mapio anghydraddoldebau; ddatblygu isadeiledd cymunedol, cryfhau cydlyniant cymdeithasol a mynd i’r afael ag anghydraddoldeb ar sail rhywedd.

Dywedodd Dylan Rees, cyn-gadeirydd Cyngor Ynys Môn: ”Rwy’n edrych ymlaen at y gynhadledd ac i drafod sut y gallwn sicrhau gwell cydlyniant yn ein cymunedau a chreu cymdeithas y gall pawb fod yn rhan ohoni.”

”Os ydym am greu cymunedau iach, cynaliadwy yna mae rhaid i ni daclo anghydraddoldebau yma ar yr ynys. Gobeithio y bydd y gynhadledd yn gyfle i ni ddechrau edrych ar sut i wneud yn union hynny.”

Mewn ardaloedd ble mae comisiwn eisoes yn bodoli, mae’n cymryd tystiolaeth gan arbenigwyr annibynnol, yr awdurdod lleol yn ogystal â thrigolion ac yna yn cyhoeddi adroddiad sy’n gwneud argymhellion ar sut i ymdrin â’r prif heriau sy’n wynebu ardal.

Y nod yn y pen draw yw bod canfyddiadau yn cael eu defnyddio i ddylanwadu ar bolisi lleol a chenedlaethol ac yn cynhyrchu syniadau y gall cymunedau eu rhoi ar waith.

Ychwanegodd Gerald Hewitson, cyn ddirprwy bennaeth yn Ysgol Uwchradd Caergybi: “Yn aml iawn mae’n anodd ymdrin â’r materion sy’n arwain at dlodi ac eithrio cymdeithasol  – bydd Comisiwn Tegwch lleol yn ein galluogi ni i ddeall ac edrych ar ffyrdd i’n cymunedau gydweithio er budd pawb.”

”Mae’r gynhadledd hon yn gam cyntaf pwysig wrth i ni godi ymwybyddiaeth a datblygu ein dealltwriaeth fel y gall Ynys Môn symud ymlaen i greu gwell safon byw i bawb.”

Bydd Rhun Ap Iorwerth AC (Plaid Cymru) ac Albert Owen AS (Llafur), yn ogystal â siaradwyr o’r Carnegie Trust, a Chomisiynau Tegwch Casnewydd ac Ynysoedd Shetland yn siarad yn ystod y gynhadledd.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice