Chwilio am ddyn ar goll o Aberffraw

Heddlu Gogledd Cymru

Mae timau achub wedi ymuno i chwilio am ddyn ar goll o Aberffraw.

Mae’r heddlu yn gennym bryderon am ddiogelwch James Clarke. Fe’i gwelwyd diwethaf yn ardal Niwbwrch tua 8.20yh nos Sul diwethaf (8 Tachwedd).

Roedd Mr Clarke yn mynd i gyfeiriad yr A4080 – heb wybod ble’r oedd yn mynd.

Mae gwirfoddolwyr o’r grwpiau Môn-SAR (Môn Chwilio ac Achub) ac SARDA (Cymdeithas Cŵn Chwilio ac Achub) wedi cynnal chwiliadau helaeth yn yr ardaloedd.

Dwyeddod y Prif Arolygydd Owain Llewelyn o Heddlu Gogledd Cymru: ”Rydym yn bryderus iawn am les James.”

”Rwy’n gofyn i breswylwyr, yn enwedig y rhai sy’n byw rhwng Niwbwrch ac Aberffraw gefnogi’r chwiliad hwn drwy chwilio unrhyw siediau, adeiladau allanol neu ysguboriau lle gallai rhywun fod wedi mynd â chuddio ynddynt.”

”Byddwn hefyd yn gofyn i unrhyw un sydd â lluniau camera cylch cyfyng o’r A4080 rhwng Niwbwrch ac Aberffraw neu a oedd wedi codi neu weld unrhyw un yn cerdded ar hyd yr A4080 ar ôl 8.20 gyda’r nos, ddydd Sul 8 Tachwedd i gysylltu.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am leoliad Mr Clarke, cysylltwch â’r heddlu ar 101, gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod 35463, neu’r sgwrs we fyw ar wefan Heddlu Gogledd Cymru.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice