Cerddwr yn osgoi gwrthdrawiad ym Mhorthaethwy

Mae gyrrwr yn destun ymchwiliad ar ôl i gerddwyr osgoi gwrthdrawiad o drwch blewyn ym Mhorthaethwy.

Galwyd yr heddlu i wrthdrawiad un cerbyd yn cynnwys car Vauxhall Corsa du ger Ysgol David Hughes ar Ffordd Pentraeth yn fuan ar ôl 11yb bore Iau (24 Medi).

Roedd y Corsa, a oedd wedi bod yn teithio o gyfeiriad cylchfan Four Crosses, wedi gwrthdaro wal, gan fethu â tharo’r cerddwr o ddim bron a bod. Roedd dau ddyn a dynes yn y car adeg y gwrthdrawiad.

Dywedodd PC Daniel Edwards: ”Er ei fod wedi dychryn, nid oedd y cerddwr wedi’i anafu, roedd yn hynod o lwcus. Gallai hyn fod wedi bod yn wrthdrawiad difrifol os nad angheuol yn hawdd.”

”Rwy’n apelio at unrhyw un a allai fod wedi gweld y Corsa yn cael ei yrru cyn y gwrthdrawiad i gysylltu â ni…ac anogir unrhyw un a allai fod â lluniau camera cerbyd i gysylltu â ni ar unwaith.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am yr gwrthdrawiad, cysylltwch â PC Edwards yn yr Uned Plismona Ffyrdd yn Llandygai ar 101, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod Y141315. Fel arall, cysylltwch â’r sgwrs we fyw ar wefan Heddlu Gogledd Cymru. 

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice