Cau ysgolion: ymgynghori newydd i fynd ymlaen

Mae cynghorwyr wedi cytuno i ymgynghori ar gynlluniau dadleuol ar gyfer ysgolion cynradd yn ardal Llangefni am yr eildro.

Bu i aelodau’r pwyllgor gwaith Cyngor Ynys Môn awdurdodi swyddogion i gynnal ymgynghoriad statudol ar gynigion all weld cau dwy ysgol bentref.

Mae’r cynigion yn cynnwys:

  • Adleoli ac adeiladu ysgol newydd gwerth £10 miliwn ar gyfer Ysgol Corn Hir ar safle gwahanol a fydd hefyd yn cynnwys disgyblion Ysgol Bodffordd, cau Ysgol Bodffordd ac adolygu dalgylchoedd Ysgol Bodffordd ac Ysgol Corn Hir
  • Cynyddu capasiti Ysgol y Graig gydag estyniad gwerth £6 miliwn i allu cynnwys disgyblion Ysgol Talwrn, cau Ysgol Talwrn ac adolygu dalgylchoedd Ysgol y Graig ac Ysgol Talwrn

Bwriedir cychwyn cyfnod ymgynghori statudol o chwe wythnos yn ystod mis Chwefror.

Ond mae gwrthwynebwyr wedi cyhuddo’r cyngor o ail-lunio ei gynigion ar gyfer ardal Llangefni. Cafodd cynlluniau tebyg eu hatal y llynedd gan fod swyddogion y cyngor heb gydymffurfio â chanllawiau gan Lywodraeth Cymru sy’n gorfodi awdurdodau addysg i ystyried pob opsiwn cyn cau ysgolion gwledig.

Dwyeddod y deilydd portffolio addysg, Meirion Jones: ”Nod ein rhaglen foderneiddio yw creu’r amgylchedd addysgol gorau posibl ar gyfer athrawon, staff a darparu’r addysg gorau posib ar gyfer dyfodol ein plant.”

”Nid oes unrhyw benderfyniad terfynol wedi ei wneud ar y cynigion yma ar gyfer Llangefni, felly byddaf yn annog y rhanddeiliaid i gyd i ddatgan barn yn ystod y cyfnod ymgynghori statudol fydd yn parhau am chwe wythnos.”

”Bydd yr adborth gawn yn ystod yr ymgynghoriad yma’n holl bwysig wrth gynorthwyo’r broses o ddod i benderfyniad.”

Cyhoeddodd y cyngor sir ei fod yn bwriadu ail-gychwyn ei raglen moderneiddio ysgolion yn gynharach y mis yma. Caiff cynigion yn gysylltiedig â’r rhaglen moderneiddio ysgolion ar gyfer dalgylchoedd Seiriol ac Amlwch hefyd eu hystyried dros y flwyddyn.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice