Category Archives: Listen Again / Gwrando Eto

GWRANDO: Gogledd Ynys Môn: hwb ariannol i gynllun y cyngor

Mae’r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (ADN) wedi cyhoeddi cymorth o £495,000 i gefnogi’r cynllun economaidd newydd cynllun adfywio economaidd Gogledd Ynys Môn. Yn ôl yr ADN, bydd y cyllid yn cyfrannu at becyn o fesurau i geisio rhoi hwb i weithgarwch busnes, y gadwyn gyflenwi a chyflogaeth, gan gynyddu twristiaeth, gwella trafnidiaeth a seilwaith ac adfywio’r […]

Mwy / More

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice