Carcharu gyrrwr gwaharddedig a fethodd roi prawf anadl

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn o Gwm y Glo a aeth tu ôl i’r llyw tra ei fod wedi’i wahardd ac a fethodd roi sampl anadl wedi’i garcharu.

Arestiwyd Hugh Lloyd Davies, 37 oed, yn ystod oriau mân ddydd Mercher diwethaf (29 Ebrill) ar ôl i’w gerbyd gael ei stopio a’i wirio gan yr heddlu.

Roedd swyddogion ar batrôl ar y B4366 ym Methel gan fynd tuag at Bentir pan wnaethant weld fan Davies yn cael ei yrru yn y pellter. Trodd y fan i fynd ar ffordd ddi-ddosbarth, felly gwnaeth y swyddogion ei ddilyn.

Gwnaed gwiriadau a gwnaethant ddarganfod fod y gyrrwr, Davies, wedi’i wahardd tan 2023. Roedd yn ansad ar ei draed pan ddaeth allan o’r fan felly cafodd brawf anadl a rhoddodd ddarlleniad ochr ffordd positif.

Cafodd ei arestio a’i gludo i’r ddalfa lle methodd roi prawf anadl arall.

Cafodd ei gyhuddo o yrru ac yntau wedi’i wahardd, methu â rhoi prawf a gyrru heb yswiriant. Cafodd ei remandio i ymddangos ger bron llys ar yr un diwrnod.

Cafodd Davies wedyn ei ddedfrydu i 24 wythnos o garchar a’i wahardd rhag gyrru am 51 mis. Cafodd hefyd orchymyn i dalu tâl ychwanegol dioddefwr o £128.

Dywedodd PC Mark Walker o’r Uned Plismona Ffyrdd: ”Yn ffodus, roeddem yn gallu ei stopio cyn iddo wneud unrhyw niwed difrifol i ddefnyddwyr eraill y ffordd.” 

”Mae gyrwyr sydd ddim yn meddu trwydded a heb yswiriant yn peri perygl sylweddol i ddefnyddwyr eraill y ffordd.”

”Rydym yn gobeithio fod y ffaith ei fod wedi derbyn dedfryd o garchar yn anfon neges glir fod mynd tu ôl i’r llyw a chithau wedi’ch gwahardd yn beryglus ac yn gwbl anghyfrifol. Fe gewch eich cosbi amdano.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice