Carcharu dyn am anrhefn cyhoeddus yn Niwbwrch

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn a waeddodd araith lem tuag at yr heddlu tra ar ben to yn Niwbwrch wedi ei garcharu.

Yn Llys y Goron Caernarfon, carcharwyd David Lewis am 28 mis ar ôl y digwyddiad ar Dre Rhosyr yn mis Rhagfyr.

Yn ôl yr heddlu, aeth swyddogion i’w gyfeiriad er mwyn ei arestio gan ei fod eisiau gan y llys am fethu  chydymffurfio â gorchymyn goruchwyliaeth warchodol.

Wedi i’r swyddogion gyrraedd a siarad â Lewis bu rhaid iddynt ddioddef araith lem a bygythiol oddi wrtho. Fe wrthododd gydymffurfio ac fe redodd i fyny’r grisiau cyn neidio allan o ffenestr yr ystafell ymolchi ar ben to’r garej.

Fe arhosodd ar y to gan barhau i wrthod cydymffurfio â’r swyddogion gan arddangos ymddygiad treisgar a bygythiol. Cafodd yr holl beth ei ffilmio a’i ddangos yn fyw ar Facebook hefyd. O’r diwedd cafodd Lewis ai arestio a’i gymryd i’r ddalfa yng Nghaernarfon.

Ers yr digwyddiad, mae Lewis hefyd wedi cael ei gyhuddo o ddau achos o dorri ei orchymyn ymddygiad troseddol, dau achos o orchymyn cyhoeddus adran 5 a dau achos o dynnu llun tu mewn i adeilad y llysoedd.

Dwyeddod Arolygydd Llinos Davies: ”Roedd hwn i fod yn arestiad syml. Byddai Lewis wedi cael ei gludo yn syth i’r llys tasai fo wedi bod yn rhesymol.”

”Roedd hwn yn ymddygiad gwarthus a ddigwyddodd mewn ardal breswyl sy’n gymysg o drigolion oedrannus a theuluoedd ac sy’n agos iawn at ysgol gynradd.”

”Fe achosodd ei ymddygiad y diwrnod hwnnw i bobl ddod allan o’u tai er mwyn gweld beth oedd yr holl gyffro.”

”Fe fydd nawr yn treulio’i amser yn eistedd mewn cell carchar a dwi’n mawr obeithio yn ystod yr amser hwnnw y bydd yn adlewyrchu ar ei ymddygiad a’i ddiystyrwch o awdurdod ac yn edrych ar feddwl sut gall newid sut mae’n bihafio.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice