Cadeirydd y Cyngor yn cerdded ar gyfer elusen

Cyngor Ynys Môn

Mi fydd Cadeirydd Cyngor Ynys Môn yn cerdded llwybr arfordirol ar gyfer hosbis newydd yng Nghaergybi.

Bydd y daith yn cynnwys cerdded Llwybr Arfordirol Prydferth o amgylch yr ynys sydd 130 milltir o hyd.

Bydd y digwyddiad hefyd yn llunio rhan o ymgyrch flynyddol Cadwch Gymru’n Daclus, Gwanwyn Glân.

Dywedodd Cadeirydd Cyngor Ynys Môn, y Cynghorydd Dylan Rees: ”Fe fyddaf yn cerdded 11 milltir y diwrnod ar gyfartaledd ac fe fyddaf yn cydweithio gyda Cadwch Gymru’n Daclus er mwyn trefnu chwe ymgyrch glanhau traethau yn ystod y daith.”

”Yr elusen rwyf wedi dewis ei noddi yw Hosbis Dewi Sant, yn benodol lansio uned pedwar gwely newydd yn Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi, a fydd yn darparu gofal hosbis claf mewnol ar gyfer preswylwyr Ynys Môn.”

Bydd y daith yn dechrau yn Eglwys Sant Cybi yng Nghaergybi ar ddydd Llun (15 Ebrill) am 9yb.

Ychwanegodd Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus, Lesely Jones: ”Mae Gwanwyn Glân yn dod ac unigolion, grwpiau cymunedol, busnesau a chynghorau at ei gilydd er mwyn gwneud gwahaniaeth i’r amgylchedd sydd ar ein stepen drws.”

”Rydym wrth ein bodd fod Dylan Rees…yn cefnogi’r ymgyrch eleni a hoffem ddiolch iddo am ei ymdrechion yn glanhau’r traethau yn ystod ei daith gerdded noddedig. Heb gefnogaeth gan gynghorau ar draws y wlad, ni fyddai’n gwirfoddolwyr yn gallu gwneud y gwaith anhygoel y maent yn ei wneud.”

Mae Tîm AHNE hefyd yn edrych ymlaen at y digwyddiad, gan nodi: ”Mae’r llwybr arfordirol yn rhan allweddol o dwristiaeth Ynys Mon, mae’n disgyn o fewn ardal sydd wedi’i dynodi’n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) sy’n gorchuddio oddeutu 95% o’r arfordir.”

”Mae’n mynd drwy dirwedd sy’n cynnwys cymysgedd o dir amaethyddol, rhostir arfordirol, morfa heli, blaendraeth, clogwyni ac ychydig o bocedi bach o goetir.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Rees: ”Byddai’n wych petai aelodau o’r cyhoedd yn cefnogi’r achos teilwng hwn un ai drwy roi rhodd drwy fy nhudalen ‘Just Giving’ ac/neu drwy ymuno â mi ar un o fy ymgyrchoedd glanhau traethau wrth i ni geisio gwarchod ein hamgylchedd gwerthfawr yma ym Môn.”

Amserlen y Daith Gerdded

CAM 1: Dydd Llun 15 Ebrill – dechrau am 9.00am yn Eglwys St Cybi, Caergybi. Stopio yn nhraeth Penrhos am 10:00am er mwyn cynnal sesiwn clirio traeth. Parhau i gerdded wedyn tuag at Porth Swtan (14 milltir)
CAM 2: Dydd Mawrth 16 Ebrill – dechrau am 9:00am ym Mhorth Swtan a cherdded i Gemaes (10 milltir)
CAM 3: Dydd Mercher 17 Ebrill – dechrau am 10:00am yng Nghemaes a cherdded i Amlwch (8 milltir)
CAM 4: Dydd Iau 18 Ebrill – dechrau am 9:00am yn Amlwch a cherdded i Lligwy. Cynnal digwyddiad ‘clirio traeth’ yn nhraeth Lligwy am 2:00pm. Parhau i gerdded wedyn i Benllech (15 milltir)
CAM 5: Dydd Sadwrn 20 Ebrill – dechrau am 9:00am ym Menllech a cherdded i Benmon (12.5 milltir)
CAM 6: Dydd Sul 21 Ebrill – dechrau am 2:00pm ym Mhenmon a cherdded i Fiwmares (9 milltir)
CAM 7: Dydd Llun 22 Ebrill – dechrau am 9:00am ym Miwmares a cherdded i Foel y Don (10 milltir)
CAM 8: Dydd Mawrth 23 Ebrill – dechrau am 10.00am ym Moel y Don gyda sesiwn clirio traeth ac ymlaen wedyn i Lyn Rhos Ddu (9 milltir)
CAM 9: Dydd Mercher 24 Ebrill – dechrau am 9:00am yn Llyn Rhos Ddu a cherdded i Landdwyn am sesiwn glanhau traeth am 10:00am. Parhau i gerdded wedyn i Falltraeth (9 milltir)
CAM 10: Dydd Iau 25 Ebrill – dechrau am 9:00am ym Malltraeth a cherdded i Rosneigr (12 milltir)
CAM 11: Dydd Gwener 26 Ebrill – dechrau am 10:00am yn Rhosneigr gyda sesiwn clirio traeth. Parhau wedyn i gerdded i Roscolyn (12 milltir)
CAM 12: Dydd Sadwrn 27 Ebrill – dechrau am 9:00am yn Rhoscolyn a cherdded i fae Trearddur. Cynnal sesiwn clirio traeth am 10:30am. Wedyn parhau i gerdded cyn gorffen yng Nghaergybi (15 milltir)


Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice