Busnesau Biwmares yn targedu plastig

Arloesi Môn

Mae ymgyrch newydd wedi’i lansio i wneud Beaumaris yn dref di-blastig.

Mae nifer o fusnesau lleol wedi dod at ei gilydd er mwyn cael gwared ar blastig a cheisio chware rhan wrth amddiffyn yr amgylchedd yn lleol.

Mae pedwar busnes yn Biwmares eisoes wedi cofrestru i gymryd rhan – Mercado, Jackfruit, Canolfan Hamdden Biwmares a Caffi Happy Valley.

Yn ôl Arloesi Mon, sy’n ariannu’r prosiect, y gobaith yw y bydd y fenter newydd yn atgyfnerthu’r hyn yn ogystal ag anfon ”neges glir” i bobl am yr angen i ail ddefnyddio ac ail lenwi.

Dywedodd Gwen Evans Jones, cadeirydd y grŵp gweithredu lleol: ”Mae pawb yn llawer mwy ymwybodol erbyn hyn o’r niwed y mae plastig yn achosi – ac mae’n fater o gryn bryder.”

”Rydym yn awyddus iawn i wneud gwahaniaeth yma yn nhref Biwmares, ac mae o fewn ein gallu ni i wneud gwahaniaeth a gwneud y byd yn le gwell i genedlaethau’r dyfodol. Gobeithio y bydd ein gwaith yn ein tref ni yn ysbrydoli cymunedau eraill ar draws yr ynys i gymryd yr her a cymuno â ni.”

Yn dilyn y lansiad bydd yy pedwar busnes yn cael eu hasesu ac yn cael cyngor ar sut i leihau defnydd o blastig.

Bydd sesiwn hyfforddiant yn cael ei chynnal hefyd a bydd croeso i’r cyhoedd fynychu – yno bydd argymhellion ar sut i leihau defnydd o blastig a gwybodaeth am y dewisiadau eraill sydd ar gael.  Yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth bydd y sesiwn yn ceisio annog pobl i newid eu  hymddygiad ac i gymryd mwy o ddiddordeb.

Ychwanegodd Sioned Morgan Thomas o Arloesi Môn: ”Pan ddaeth y prosiect hwn i’n sylw roeddwn ni yn falch iawn o allu bod yn rhan ohono – ac rydym yn falch iawn o fod yn gweithio efo nhw yn Biwmares i ddatblygu’r cynllun.”

”Fel sefydliad rydym yn ceisio mynd i’r afael ar yr heriau sy’n wynebu ein cymunedau ar yr ynys – ac mae’r cynllun di-blastig hwn yn gwneud yn union hynny. Mae’n wych i weld yr hyn sy’n cael ei wneud i leihau defnydd ac i godi ymwybyddiaeth.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice