Author Archives: Tony Jones

Cynllun GALWCH DRAW ar MônFM am 2yp 03/09/19

Tiwniwch i fewn i Medi Griffith a Janice Williams o Gynghorau Sir Gwynedd ac Ynys Môn am 2.02yp heddiw i glywed popeth am gynllun ‘Galwch Draw’ – sy’n darparu cefnogaeth i bobl sy’n byw gyda effeithion cynnar i dymor canol o dementia. https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Iechyd-a-gofal-cymdeithasol/Oedolion-a-phobl-h%c5%b7n/Galwch-Draw-Gwynedd-a-M%c3%b4n.aspx?fbclid=IwAR0YJFiPz2d4I6V3ms01SwrRzm1bZYYbNayJE71GoMQ_tl-JI50PyTcjkOA

Mwy / More

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice