Author Archives: MônFM

MônFM – rwan ar 96.8 FM!

Mae MonFM yn darlledu ar draws Ynys Môn a Gwynedd ar 96.8 FM. Croeso cynnes i wrandawyr newydd yn Nwyrain Ynys Môn, Gwynedd a rhannau eraill o Ogledd Orllewin Cymru – mae modd tiwnio i mewn rwan trwy ein ail donfedd FM a ddaeth ar yr awyr yn ddiweddar o’n trosglwyddydd newydd ym Mhenmynydd i […]

Mwy / More

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice