Arian ar gael i adfywio canol dinas Bangor

Cyngor Gwynedd

Mae cronfa newydd wedi lansio i adnewyddu eiddo sydd wedi’u lleoli yng nghanol dinas Bangor.

Mae perchnogion eiddo yn cael eu hannog i fynychu digwyddiad galw-heibio wythnos nesaf i ddysgu mwy am gronfa £2.16 miliwn.

Mae Cyngor Gwynedd, mewn partneriaeth gydag Ardal Gwella Busnes Bangor a Chyngor Dinas Bangor, wedi sefydlu prosiect yn dilyn cais llwyddiannus i raglen Llywodraeth Cymru.

Mae’r Cynllun Adnewyddu a Buddsoddiad Eiddo yn ychwanegiad i’r gronfa Benthyciadau Canol Dinas Bangor sydd wedi bod yn ei le ers Mawrth 2017.

Meddai’r Cynghorydd Ioan Thomas, aelod cabinet y cyngor dros ddatblygu’r economi: ”Dros y blynyddoedd, mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn gweithio’n agos gyda phartneriaid er mwyn adfywio’r ardal yng nghanol y ddinas, ac rydym yn falch o wedi gallu sicrhau arian ychwanegol sydd yn rhoi’r cyfle i fusnesau a thrigolion Bangor i adnewyddu eu hadeiladau.”

”Bydd yr arian yn targedu eiddo gwag, eiddo sydd yn cael eu tanddefnyddio ac adeiladau sydd angen eu hadnewyddu o fewn ardaloedd masnachol canol dinas Bangor, gyda’r amcan o sbarduno buddsoddiad, cyfleoedd cyflogaeth yn ogystal â chyfrannu tuag at fywiogrwydd yr ardal.”

Bydd digwyddiad galw-heibio i rannu gwybodaeth ynghylch yr arian sydd ar gael yn cael ei gynnal yn cyn adeilad siop Burton ar y Stryd Fawr rhwng 8am a 5pm ym Mangor, ar ddydd Mawrth, 26 Mawrth.

Bydd yna gyfle hefyd i drafod gyda Thîm Tai Gwag o ran y posibiliadau i wneud defnydd o ofod llawr gwag uwch ben eiddo masnachol drwy eu trawsnewid i ddefnydd preswyl.

Mae grantiau a benthyciadau di-log ar gael i fynd i afael â’r broblem o wagle hir dymor ac i wella ansawdd stoc tai yn y sector rhent preifat.

Ychwangeodd y Cynghorydd Thomas: ”Rydym yn annog unrhyw un sy’n berchen ar eiddo yng nghanol y ddinas sydd eisiau dysgu mwy am y cymorth ariannol sydd ar gael i ddod i’r digwyddiad galw-heibio sydd yn cael ei gynnal ar 26 Mawrth.”

Am mwy o wybodaeth, ewch i’r wefan Cyngor Gwynedd neu cysylltwch â’r Uned Busnes Cyngor Gwynedd ar 01286 679231 neu [email protected]  

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice