Arestio llanc wedi tân mynydd Blaenau Ffestiniog

Mae llanc 16 oed wedi cael eu arestio mewn cysylltiad â thân mynydd ym Mlaenau Ffestiniog dros y Pasg.

Mae’r llanc wedi ei arestio ar amheuaeth o gynnau tân yn fwriadol, achosi niwsans cyhoeddus ac ymosod ar swyddog heddlu. Arestiwyd dyn arall ar yr un pryd am rwystro swyddogion yr heddlu.

Galwyd pedwar cerbyd a llwyfan ysgol yn yr Awyr i dân eithin mawr ger Llechwedd ychydig cyn 8.25yh ar nos Lun (22 Ebrill). Roedd rhaid gwagio tua ugain o dai yn yr ardal yn ystod oriau mân fore Mawrth.

Yn ôl Arolygydd Matt Geddes: ”Mae’r tân yn cael ei drin fel trosedd a roddodd nifer o bobl a busnesau mewn peryg gan achosi i bobl orfod gadael eu cartrefi.”

”Rydym yn apelio am dystion i ddod ymlaen gydag unrhyw wybodaeth sydd ganddynt am y digwyddiad hwn er mwyn dod â’r rhai sy’n gyfrifol o flaen eu gwell, fel y gall digwyddiadau tebyg gael eu hatal yn y dyfodol.”

Mae’r llanc yn cael ei holi yng Ngorsaf yr Heddlu Caernarfon.

Ychwanegodd Gavin Roberts, o Wasanaethau Tân ac Achub Gogledd Cymru: ”Mae tanau gwair bwriadol yn peryglu bywydau – defnyddiwyd adnoddau prin am gyfnod hir oherwydd y digwyddiad hwn gan roi ein diffoddwyr tân a thrigolion lleol mewn peryg.”

”Os yw’r gwasanaethau tân yn gorfod treulio amser yn diffodd tanau bwriadol mae llai o amser ganddynt i ddelio ag argyfyngau eraill fel tanau mewn tai neu ddamweiniau traffig.”

”Gall tanau gwair bwriadol wneud difrod difrifol i gefn gwlad a’r amgylchedd gan ddinistrio bywyd gwyllt ac anifeiliaid gan greu cost o filiynau o bunnoedd i economi Cymru bob blwyddyn. Rydym yn gweithio yn agos gyda’n cydweithwyr yn yr Heddlu i ddal pwy bynnag sy’n cychwyn tanau yn fwriadol a byddwn yn cefnogi erlyniadau.”

Os oes gennych unrhyw wybodaeth am y tân mynydd, cysylltwch â’r tîm plismona yn Ne Gwynedd ar 101, neu Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice