Arestio dyn am beryglu criw’r hofrennydd gyda golau

Mae dyn 18 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o fflachio torch gref at hofrennydd yr heddlu ym Mangor.

Roedd hofrennydd Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu (NAS) yn hedfan uwchben Bangor yn chwilio am berson risg uchel oedd ar goll tua 11yh ar nos Lun (23 Gorffennaf).

Sylweddolodd swyddogion yn gyflym iawn bod golau llachar yn cael ei fflachio tuag at gyfeiriad yr hofrennydd. Aeth swyddog o Uned Plismona’r Ffyrdd gerllaw i ymchwilio a chael gafael ar ddyn ar Ystâd Ddiwydiannol yn Llandegai.

Nid oedd y llanc yn fodlon rhoi gwybodaeth a chafodd ei arestion ar amheuaeth o beryglu’r cerbyd awyr, rhwystro’r heddlu a throsedd trefn gyhoeddus. Mae’r gŵr wedi ei ryddhau o dan ymchwiliad tra bod yr ymholiadau yn parhau.

Wrth arestion y dyn daeth dyn arall heibio ac ymddwyn yn fygythiol tuag at y swyddog. Cafodd ei arestion am drosedd trefn gyhoeddus. Derbyniodd y dyn 47 oed am drosedd trefn gyhoeddus ac yna derbyniodd rhybudd.

Meddai’r Arolygydd Neil Thomas o Adran Gwasanaethau Cefnogi Gweithredol: ”Mae fflachio golau tuag at hofrennydd yn rhoi’r cerbyd a’r criw mewn peryg diangen. Roedd yr hofrennydd yn helpu swyddogion lleol ar y pryd yn chwilio am berson oedd ar goll. Ni fydd y math hwn o ymddygiad yn cael ei oddef a byddwn yn cosbi unrhyw un sy’n ymddwyn fel hyn yn llym.”

Daethpwyd o hyd i’r person a oedd ar goll yn fyw ac iach.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice