Amddiffyn Arfordir Hirael: Cyngor yn ymchwilio risg llifogydd

Google

Gwahoddir trigolion a pherchnogion eiddo i fynychu digwyddiad galw heibio i drafod prosiect Amddiffyn Arfordir Hirael ym Mangor.

Fel rhan o raglen rheoli risg arfordirol gan Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Gwynedd ar hyn o bryd yn ymchwilio am beryglon llifogydd i’r ardal.

Mae rhannau o Hirael yn isel a gallent fod yn agored i lifogydd o’r môr; disgwylir i’r risg hon gynyddu yn y dyfodol oherwydd newid yn yr hinsawdd a chynnydd yn lefel y môr.

Mae’r cyngor, sy’n rheoli’r amddiffynfeydd rhag llifogydd arfordirol, yn gobeithio y bydd yr astudiaeth yn nodi amryw o opsiynau i reoli llifogydd yn yr ardal yn y dyfodol. Bydd y gwaith yn ceisio galluogi’r gymuned leol i fod yn fwy gwydn tuag at lifogydd yn y dyfodol.

Meddai’r Cynghorydd Catrin Wager, aelod y cabinet ar gyfer adran ymgynghori’r cyngor: ”Mae newid yn yr hinsawdd yn peri risg go iawn i gymunedau arfordirol. Rwy’n ddiolchgar i swyddogion am ddod o hyd i opsiynau a fydd yn helpu pobl ac eiddo yn Hirael. ”

Ychwanegodd y cynghorydd dros Hirael, Keith Jones: ”Mae’n bwysig bod preswylwyr yn ymwybodol o’r peryglon y gall llifogydd a difrod dŵr eu hachosi, a gofynnaf i drigolion lleol fynychu’r cyfarfod i ddysgu mwy am beryglon llifogydd, yn ogystal â gofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddynt.”

Mae croeso i drigolion Hirael a pherchnogion busnes ddod i’r digwyddiad galw heibio yng Nghlwb Clwb Hirael, o 2pm – 6pm ar dydd Iau 25 Ebrill.

Bydd aelodau’r cyhoedd yn cael cyfle i weld beth yw’r opsiynau hyd yn hyn, a chaniatáu iddynt ofyn cwestiynau i swyddogion y Cyngor yn ogystal â lleisio eu barn

Yn ogystal, bydd yr astudiaeth yn derbyn barn rhan ddeiliaid a fydd yn cyfrannu at y broses asesu gyffredinol ac mae’r Cyngor yn awyddus i glywed gan drigolion lleol. 
Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice