Abergwyngregyn: agor cwest wedi farwolaeth mewn afon

Llun teulu (Heddlu Gogledd Cymru)

Mae cwest wedi agor i farwolaeth peiriannydd BT yn Abergwyngregyn.

Bu farw Alun Owen ar ôl iddo ddisgyn i’r Afon Aber yn y pentref ym mis Hydref. Roedd yn 35 oed ac o ardal Bethesda.

Roedd Mr Owen – neu ‘Al Bonc’ fel y’i gelwid yn lleol – yn gweithio ar gwiffren ffôn i gwsmer Openreach pan syrthiodd i’r afon. Cafodd ei gorff ei adfer o’r dŵr yn dilyn ymgyrch chwilio fawr.

Yn ôl dirprwy grwner Gogledd Orllewin Cymru, Kate Sutherland, mae post-mortem wedi dod i’r casgliad Mr Owen wedi boddi. Ond mae’r ymchwiliad rhwng yr heddlu a’r Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn parhau.

Cafodd y cwest yng Nghaernarfon ei ohirio tan ddyddiad diweddarach.

Ers marwolaeth Mr Owen, codwyd dros £63,000 ar-lein i gefnogi ei weddw, Ceri, a’u dwy ferch.

Mewn datganiad yn dilyn yr digwyddiad dywedodd y teulu ”nad oes geiriau a allai ddisgrifio’r boen o golli Al ac roeddent wedi’u llorio’n llwyr, yn ei chael hi’n anodd gwneud synnwyr o ddigwyddiadau trasig y diwrnod hwnnw.”

”Mae’r teulu yn ceisio dod i delerau â’r realiti na wnânt weld ei wên ddireidus wrth iddo gerdded drwy’r drws. Roedd ganddo’r gallu heintus o oleuo’r diwrnod tywyllaf ac mae bwlch anferth yn eu bywydau hebddo.”

”Roedd pawb a oedd yn ffodus o ddod i adnabod Al yn sylweddoli’n fuan ei fod yn glamp o gymeriad gyda synnwyr digrifwch direidus. Roedd yn llawn hwyl ac egni gydag agwedd hapus braf i fywyd. Roedd wrth ei fodd yn cynorthwyo pobl a byddai’n mynd yr ail filltir i roi help llaw i rywun.”

”Roedd yn gwbl anhunanol a dyna pam ei fod mor boblogaidd ymysg ei lu o ffrindiau ac yn wir o fewn y gymuned lle adwaenid ef yn hoffus fel ‘Al Bonc’.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice