Carcharu dyn am yrru dan ddylanwad cyffuriau

Google

Mae dyn o Langefni wedi cael ei garcharu am yrru dan ddylanwad cyffuriau dro ar ôl tro.

Ymddangosodd Levi Thomas (22) ger bron Llys Aildraddodi yn Llandudno ar dyrr Mercher ddoe ar ôl cael ei arestio gan ei fod yn destun gwarant o’r llys ar ôl iddo fethu ymddangos yn y llys yn flaenorol.

Cafodd Thomas ei stopio gan yr heddlu ar bedair achlysur rhwng misoedd Ionawr a Mawrth eleni. Cafwyd ef yn euog o saith cyhuddiad o yrru cerbyd modur gyda chyfran o gyffur rheoledig penodol uwchben y cyfyngiad penodol.

Cafodd ei garcharu am 14 wythnos a’i wahardd am dair blynedd. Derbyniodd orchymyn gwella o gyffuriau a chafodd orchymyn i dalu £285 mewn dirwyon a chostau.

Ar dydd Iau, mae’r pedwar heddlu yng Nghymru wedi lansio ymgyrch mis o hyd yn erbyn gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau.

Dywedodd PC Scott Martin o’r Uned Plismona Ffyrdd: ”Mae hwn yn beth i’ch atgoffa fod ein hymgyrch yn erbyn y rhai hynny sy’n gyrru o dan ddylanwad yn parhau.”

”Hyd yma eleni rydym wedi gwneud dros 650 arestiad o ran yfed a gyrru a gyrru o dan ddylanwad cyffuriau. Mae’n siomedig fod cymaint yn parhau i anwybyddu ein rhybuddion a mynd tu ôl i’r llyw tra o dan ddylanwad.”

”Mae hyn yn cael effaith sylweddol ar bobl. Gall y dinistr mae’n ei achosi i deuluoedd yn dilyn gwrthdrawiad angheuol fod yn enfawr. Ystyriwch y rhybudd.”

Bydd yr ymgyrch yn parhau trwy gydol Cwpan y Byd dan arweiniad Heddlu De Cymru.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice