Canlyniadau is-etholiad: Amlwch a Chaergybi

Mae dau gynghorydd newydd wedi’i ethol yn Amlwch a Chaergybi.

Mae Carys Cranston wedi ennill ras yn erbyn John Ieuan Davies o ddau bleidlais i gipio’r sedd wledig ar Gyngor Tref Amlwch mewn is-etholiad dydd Iau.

Mewn rhan arall o Gaergybi, roedd yr ymgeisydd Llafur, Glyn Haynes yn fuddugol yn erbyn Cadi Evanson (annibynnol) yn ward Parc a’r Mynydd.

CANLYNIADAU IS-ETHOLIADAU

Cyngor Tref Amlwch – ward wledig
Carys Cranston (annibynnol): 75
John Ieuan Davies (annibynnol): 73

Cyngor Tref Caergybi – ward Parc a’r Mynydd
Glyn Haynes (Lafur): 143
Cadi Evanson (annibynnol): 87

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice