Ymgynghoriad adfywio Gogledd Ynys Môn yn dechrau

Gofynnir i drigolion a busnesau helpu i gynllunio ar gyfer dyfodol Gogledd yr Ynys drwy gymryd rhan mewn ymgynghoriad sy’n cael ei gynnal gan y Cyngor Sir.

Bydd adborth a gyflwynir fel rhan o’r ymgynghoriad cyhoeddus o fudd wrth baratoi cynllun adfywio economaidd newydd ar gyfer yr ardal, fydd yn cynnwys Amlwch fel ei brif dref.

Mae’r papur pwnc ar gyfer Gogledd Ynys Môn yn rhan o’r canllawiau cynllunio ctodol ehangach ar gyfer Wylfa Newydd a gafodd ei gymeradwyo’n ffurfiol gan y cyngor y fis diwethaf. Bydd y cynghorwyr yn trafod yr adroddiad ddydd Mawrth.

Dwyeddod Pennaeth Datblygiad Economaidd Ynys Môn, Dylan Williams: “Rydym yn awyddus i dderbyn sylwadau a syniadau a fydd yn ein helpu i ymateb i’r anghenion a’r materion gaiff eu hwynebu yng Ngogledd Môn, ac Amlwch fel ei brif dref.”

”Wrth ddiweddaru ein Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) ar gyfer Wylfa Newydd, rydym wedi paratoi Papur Pwnc ar gyfer Gogledd Ynys Môn, sydd yn darparu gwaelodlin ac yn adnabod yr hyn yr ydym yn eu hystyried yn faterion a chyfleoedd allweddol.

”Drwy baratoi cynllun adfywio ar gyfer yr ardal, ein gobaith yw gweld mwy o fuddsoddiad, prosiectau a gweithgareddau yn yr ardal, ac yr ydym yn gofyn i bobl am eu syniadau a beth fyddent am weld yn digwydd. Bydd canlyniadau’r ymgynghoriad a gwaith ymchwil pellach yn arwain at greu cynllun adfywio economaidd ar gyfer yr ardal.”

Mae’r cynllun adfywio economaidd ar gyfer Amlwch a Gogledd Môn yn cynnwys wardiau Talybolion a Twrcelyn a chymuned Moelfre.

Ychwanegodd y deilydd portffolio Datblygu Economaidd, y Cynghorydd Carwyn Jones: ”Mae Gogledd Ynys Môn yn wynebu nifer o heriau yn ogystal â chyfleoedd, yn enwedig gyda’r cynlluniau arfaethedig ar gyfer datblygiad y Wylfa Newydd.”

”Mae gwaith ymchwil helaeth eisoes wedi’i wneud dros y misoedd diwethaf i edrych ar yr ardal, ac erbyn hyn mae angen i ni ganolbwyntio ar gynigion prosiect hyfyw ellir eu cyflwyno i gyrff ariannu fel Llywodraeth Cymru.”

Mae’r holiadur Arolwg Cynllun Adfywio Amlwch a Gogledd Ynys Môn ar wefan y cyngor. Bydd yr ymgynghoriad yn cau ddydd Llun 16 Gorffennaf.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice