Trosedd cyffuriau: fflat ar gau ym Mangor

Heddlu Gogledd Cymru

Mae fflat ym Mangor wedi cau am dri mis yn dilyn troseddau cyffuriau.

Rhoddwyd y gorchymyn i’r heddlu gau 11 Plas Gwenllian yn llys ynadon Caernarfon ddydd Iau. Mae’r fflat yn eiddo gan gymdeithas dai lleol Cartrefi Cymunedol Gwynedd.

Clywodd y llys fod y fflat wedi bod yn gysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig â chyffuriau am gyfnod hir.

Bydd y gorchymyn yn caniatáu i’r deilydd a enwir a swyddogion gan CCG fynd i mewn i’r fflat tan 11.59yh ar nos Iau 2 Awst.

Nôl ym mis Mawrth, caewyd fflat arall mewn cymhleth tai gwarchod ar Ffordd Craig-y-Don, yn dilyn cwynion gan drigolion am ymddygiad gwrthgymdeithasol.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice