Tri yn yr ysbyty ar ôl damwain ym Mhenysarn

Mae tri o bobl wedi cael eu cludo i’r ysbyty ar ôl damwain rhwng dau gar ger Penysarn.

Cafodd gyrrwr ei anafu’n ddifrifol yn y gwrthdrawiad rhwng Saab llwyd a Peugeot 208 glas ar yr A5025 ychydig cyn 6.30yh ar nos Wener (8 Mehefin).

Roedd y Saab yn teithio tuag at gyfeiriad yn Benllech ac roedd y Peugeot yn mynd tuag cyfeiriad yn Amlwch.

Mae un o’r gyrwyr wedi cael ei hedfan gan ambiwlans awyr i uned trawma arbenigol mewn ysbyty yn Stoke. Mae dau berson wedi’u cymryd i Ysbyty Gwynedd ym Mangor ar gyfer triniaeth.

Mae’r ffordd ar gau ger y gyffordd i Benysarn ar Stryd y Capel ac mae dargyfeiriadau lleol yn parhau yn eu lle tra bydd ymchwiliad i’r ddamwain yn dechrau.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, cysylltwch â’r Uned Plismona’r Ffyrdd ar 101, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod W076510.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice