Teyrngedau i feiciwr wedi gwrthdrawiad A470

Llun teulu: Heddlu Gogledd Cymru

Mae teyrngedau wedi cael eu talu i feiciwr a laddwyd mewn damwain Gwyl y Banc ar yr A470.

Bu farw Andrew Tunnicliff (53) pan ddaeth ei feic modur i Fiat 500 ar Bont Rufeinig, ger Dolwyddelan ychydig cyn 2yp ar dydd Llun. Roedd Mr Tunnicliff o Stoke ond yn byw yn Warrington.

Mewn datganiad, dywedodd ei deulu: ”Roedd Andy yn bartner, mab, brawd ac ewythr cariadus. Roedd yn ddyn caredig a deallus. Roedd yn cefnogi Port Vale ac yn athrylith ar y cyfrifiadur. Bydd colled mawr ar ei ôl.”

Mae’r heddlu’n dal i ymchwilio i amgylchiadau’r ddamwain, a gaeodd y ffordd rhwng Betws y Coed a Blaenau Ffestiniog am oddeutu pum awr.

Meddai Rhingyll Anja Macleod o Uned Plismona’r Ffyrdd: ”Rydym yn cydymdeimlo â theulu Mr Tunnicliff yn eu profedigaeth. Rydym yn apelio am dystion neu unrhyw un a oedd yn teithio ar yr A470 ar y pryd. Rydym yn gofyn i unrhyw un sydd â ffilm camera cerbyd i gysylltu â ni.”

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, ffoniwch Heddlu Gogledd Cymru ar 101, gan ddyfynnu rhif W070404.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice