Tân mewn tŷ ym Methesda: dyn yn ddifrifol wael

Mae dyn mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty ar ôl tân mewn tŷ ym Methesda.

Cafodd dau griw o Fangor a Llanberis ei alw at cyfeiriad yn Erw Las, Ffordd Coetmor am 10.40yb ar dydd Mawrth (5 Mehefin)

Achubwyd dyn yn ei 50au o’r tŷ gan ddiffoddwyr tân. Cafodd ei drin gan y parafeddygon yn y fan a’r lle ac yna’i gludo i’r uned trawma arbenigol yn ybsyty Stoke gan yr ambiwlans awyr.

Roedd yr tan wedi ei gyfyngu i’r llawr daear yr adeliad yn bennaf. Bydd ymchwiliad ar y cyd yn cael ei gynnal rhwng Wasanaeth Tân ac Achub a’r Heddlu Gogledd Cymru.

Meddai Gavin Roberts o Wasanaeth Tân: ”Fe ymatebodd y criwiau’n gyflym i daclo’r tân ac fe weithiodd y gwasanaethau brys yn dda gyda’i gilydd i drin y claf a rheoli’r digwyddiad.”

Roedd criw o Wasanaeth Ambiwlans Cymru a dau barafeddyg ymateb cyflym hefyd yn bresennol.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice