Tân Bethesda: dyn wedi marw

Mae dyn o Bethesda wedi marw yn yr ysbyty ar ôl tân mewn tŷ.

Cafodd y dyn yn ei 50au ei achub gan griwiau o gyfeiriad yn Erw Las ar Ffordd Coetmor ar bore Mawrth (5 Mehefin)

Cafodd ei hedfan gan ambiwlans awyr i uned trawma arbenigol yn Stoke ond bu farw yn ddiweddarach. Fe’i henwwyd yn lleol fel Mike Beeby, gyrrwr gyda chwmni tacsis ym Mangor. Mae ei berthynas agosaf wedi cael gwybod.

Daethpwyd â’r tân dan reolaeth gan griwiau o Fangor a Llanberis. Mae ymchwiliad i achos y tân yn parhau – ond ni chredir ei fod yn amheus.

Mae’r heddlu wedi apelio am dystion yn yr ardal ar y pryd i ffonio 101.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice