Stemar olwyn yn suddo oddi ar Ynys Lawd

Geograph (David Dixon)

Mae stemar olwyn wedi suddo oddi ar arfordir Ynys Gybi.

Roedd yr MV Oliver Cromwell yn cael ei dynnu i Ogledd Iwerddon pan ddechreuodd gymryd dŵr tua 12 milltir i’r gorllewin o Ynys Lawd ychydig cyn 2pm ar brynhawn dydd Gwener (24 Mai).

Galwyd am y bad achub RNLI o Gaergybi i gynorthwyo ond fe suddodd y cwch ryw dair awr yn ddiweddarach.

Nid oedd unrhyw anafiadau ac nid oes unrhyw adroddiadau o lygredd. Roedd y cwch yn cael ei dynnu i’w berchennog newydd yn Coleraine ar ôl ei werthu.

Adeiladwyd yr MV Oliver Cromwell ym 1922 fel gorchudd ‘schuyt’, ond daeth yn westy arnofio ar hyd affon Hafren yn 1993.

Ddydd Mercher diwethaf, dechreuodd y stemar ei daith olaf o Gaerloyw, lle cafodd ei hargor ers tua phum mlynedd.

Ar ôl adnewyddu arall ym mis Medi y llynedd, cafodd cwmni English Holiday Cruises ei osod ar werth am o leiaf £245,000.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice