Seiclwr yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad ym Mangor

Mae merch wedi cael ei anafu’n ddifrifol ar ôl cael ei guro oddi ar ei beic ym Mangor.

Roedd y beiciwr mewn gwrthdrawiad gyda char Seat Leon llwyd ger dafarn Antelope ar Ffordd Caergybi toc wedi 10yb ar dydd Mercher (30 Mai).

Fe’i tynnwyd gan ambiwlans i Ysbyty Gwynedd yn y ddinas ond fe’i trosglwyddwyd yn ddiweddarach i uned trawma arbenigol mewn ysbyty yn Stoke.

Mae’r heddlu wedi apelio am dystion neu unrhyw un a oedd efallai’n teithio ar y rhan benodol honno o’r ffordd ar y pryd.

Maent hefyd yn awyddus i glywed gan unrhyw un gyda ffilm camera cerbyd i gysylltu â’r Uned Plismona Ffyrdd ar 101, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod W071280.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice