Rhybudd yn erbyn dringwyr toeau yng Nghaernarfon

Mae’r heddlu wedi rhybuddio pobl ifanc yng Nghaernarfon i beidio â dringo i doeau.

Mae’n dilyn adroddiadau am nifer o ddigwyddiadau ar doeau adeiladau yng nghanol y dref dros yr wythnos diwethaf. Rhoddwyd gwybod am ddifrod bach a rhywfaint o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae swyddogion wedi galw ar rieni plant, sy’n cyfarfod yn y dref, i’w rhybuddio am ganlyniadau posibl eu gweithredoedd.

Meddai’r Rhingyll Daf Curry: ”Yn amlwg maen nhw’n troseddu ond yn fwy pwysig maen nhw’n rhoi eu hunain mewn sefyllfaoedd peryglus iawn a gallai’r canlyniadau fod yn ddifrifol iawn.”

”Tra bydd yr holl ddigwyddiadau yn cael eu harchwilio rwyf yn awyddus i weithio gyda busnesau a phartneriaid lleol i leihau’r digwyddiadau hyn ond ni all yr heddlu ddatrys y broblem ar eu pennau eu hunain.”

”Rwy’n gofyn i rieni’r bobl ifanc hyn sy’n ymgynnull yng nghanol y dref i siarad â nhw am beryglon dringo toeau a gofyn iddynt ystyried yr hyn maen nhw’n ei wneud. Mae Heddlu Gogledd Cymru ac yn benodol tîm cymdogaethau diogelach yng Nghaernarfon wedi ymrwymo i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol a byddwn yn cosbi’r rhai sy’n achosi trwbl yn llym.”

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth yn ymwneud ag dringo i doeau neu ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghaernarfon gysylltu â Heddlu ar 101 neu drwy’r gwefan ystafell reoli. Fel arall, ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice