Rhannu hanes Môn ar WiciMôn

Mae haneswyr Ynys Môn yn cael eu gwahodd i helpu prosiect Wicipedia.

Bwriad WiciMôn yw dogfennu stori yr ynys trwy greu erthyglau ar fersiwn Cymraeg yr erthygl agored ar-lein.

Fel rhan o brosiect Menter Iaith Môn, mae chweched dosbarth o Ysgol Gyfun Llangefni wedi’u hyfforddi i greu cynnwys gan ddefnyddio adnoddau llyfrgell y dref – gan gynnwys lluniau ac hen gylchgronau – ar bynciau megis fel hanes Eisteddfod Môn ac eglwysi’r ynys.

Mae Ysgol Syr Thomas Jones yn Amlwch ac Ysgol David Hughes ym Mhorthaethwy hefyd wedi bod yn rhan o greu erthyglau ar wyddonwyr lleol, traethau ac ysgolion cynradd.

Y mis hwn, bydd Llyfrgell Llangefni yn cynnal sesiwn agored gydag ymchwilwyr ac arbenigwyr Wicipedia i ganiatáu i’r cyhoedd rannu eu canfyddiadau a’u arteffactau.

Meddai Aaron Morris, Swyddog WiciMôn: ”Mae Wicipedia yn cael ei redeg gan gymuned o wirfoddolwyr ac felly roedd yn gwneud synnwyr ein bod yn gofyn am help cymuned Môn er mwyn cyfrannu at y wefan boblogaidd hon. Mae gwybodaeth a hen luniau yn arf pwerus i ni gofio ein hanes cyfoethog.

”Mi fydd y sesiwn yn galluogi’r gymuned roi eu hatgofion ar gof a chadw ar y fersiwn Gymraeg o Wicipedia. Mae o hefyd yn ffordd dda hyrwyddo casgliadau’r llyfrgell.”

Meddai Bethan Hughes-Jones, Cydlynydd Dysgu Gydol Oes o Cyngor Ynys Môn: ”Mae gweithio gyda’r Fenter Iaith ar y cynllun hwn wedi bod yn gyfle da i’r Gwasanaeth Llyfrgell i gyfrannu at addysg ein pobl ifanc. Mae gennym lu o gasgliadau ac eitemau difyr o ddiddordeb hanesyddol ac mae’n braf iawn gweld pobl ifanc yn ymddiddori ac yn gweld gwerth yn yr eitemau sydd gennym ni.”

Bydd y sesiwn yn cael ei gynnal ar nos Lun 21 Mai rhwng 5-7yh a bydd hefyd yn cynnwys golygu rhai erthyglau.

Cyn yr digwyddiad, bydd taith ar hyd yr Ynys o sgyrsiau am Wicipedia a WiciMôn mewn llyfrgelloedd yn Llangefni (Dydd Mawrth 8 Mai), Amlwch a Benllech (Dydd Mercher 9 Mai), Caergybi (Dydd Gwener 11 Mai), Rhosneigr (Dydd Mercher 16 Mai) a Biwmares a Phorthaethwy (Dydd Iau 17 Mai)

Am ragor o wybodaeth neu i gyfrannu at y prosiect, e-bostiwch Aaron Morris yn [email protected] neu ffoniwch 01248 750 731.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice