Pleidleisio is-etholiadau yn dechrau

Mae’r pleidleisio wedi dechrau mewn dau is-etholiad lleol ar Ynys Môn.

Mae dau ymgeisydd yn sefyll yn ward Parc a Mynydd ar Cyngor Tref Caergybi. Mae dau ymgeisydd arall yn sefyll â sedd gwledig ar Cyngor Tref Amlwch.

Mae’r gorsafoedd pleidleisio yn Neuadd Gymunedol Llaingoch ac Neuadd Goffa Amlwch ar agor tan 10yh heno. Mae disgwyl i ganlyniadau gael ei gyhoeddi cyn hanner nos.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice