Croeso! Welcome!

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice

Cysylltu / Contact

Cysylltu / Contact

Cliciwch yma am fanylion cyswllt.
Click here for contact information.

Cysylltu / Contact

Gwrando / Listen

Gwrando / Listen

Mae modd gwrando ar 102.5 FM neu ar-lein.
It's possible to listen on 102.5 FM or here online

Gwrando / Listen

Amserlen / Schedule

Amserlen / Schedule

Cliciwch yma i weld amserlen MônFM.
Click here to view MônFM's schedule.

Amserlen / Schedule

Man arrested after burglaries in Bangor

A man has been arrested on suspicion of several burglaries in Bangor overnight. Police say the arrest followed a ”number of incidents” in the city centre during the early hours of Sunday (20th May) – he is being held for numerous criminal damage and burglary offences on the High Street and the surrounding area. Detectives […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 18.05.2018 – 19.05.2018

PÊL DROED Cynghrair Lock Stock Adran Gyntaf Abermaw a Dyffryn 2-1 Dinas Llanelwy (Abermaw a Dyffryn: George Southerns 20′, Paul Lewis 55′) Llanrug 3-3 Llanrwst (Llanrug: Dylan Owen 54’/64′ cic smotyn, Carl Griffiths 83′) Ail Adran Llannefydd 2-1 Bodedern (Bodedern: Ricky Jones 78′) Meliden 4-1 Blaenau Ffestiniog (Blaenau Ffestiniog: Keiron Ellis 87′) Y Felinheli 2-1 […]

More / Mwy

Local sports results: 18.05.2018 – 19.05.2018

FOOTBALL Lock Stock Welsh Alliance Division One Barmouth & Dyffryn United 2-1 St Asaph City (Barmouth & Dyffryn: George Southerns 20′, Paul Lewis 55′) Llanrug United 3-3 Llanrwst United (Llanrug: Dylan Owen 54’/64′ pen, Carl Griffiths 83′) Division Two Llannefydd 2-1 Bodedern Athletic (Bodedern: Ricky Jones 78′) Meliden 4-1 Blaenau Ffestiniog (Blaenau Ffestiniog: Keiron Ellis 87′) […]

More / Mwy

Cyngor Gwynedd: rhybudd newydd dros doriadau

Mae Cyngor Gwynedd yn wynebu gwneud £17.5 miliwn mewn toriadau yn y gyllideb dros y tair blynedd nesaf. Bydd adroddiad yn cael ei drafod yr wythnos nesaf, sy’n rhybuddio bod angen i’r cyngor barhau i wneud ”pob ymdrech posib” i ddarganfod arbedion a chadw toriadau gwasanaeth ”i’r lleiafswm posib”. Yn ôl y cabinet, mae’r cyngor wedi arbed […]

More / Mwy

Council warning over more budget cuts

Gwynedd Council could be forced to make up to £17.5 million in budget cuts over the next three years. A report, set to be discussed next week, has warned that the local authority still needs to make ”every possible effort” to find savings and keep cuts to services to ”the absolute minimum”. The cabinet says […]

More / Mwy

Cwch hwylio’n sownd ar y Fenai

Galwyd criw achub RNLI o Fiwmares i’r cwch 36 troedfedd rhwng Phont y Borth a Phont Britannia ychydig cyn 7.45 ar nos Wener. Cafodd y cwch ei ail-lenwi ac fe’i harweinir gan y bad achub rhydd i Borthaethwy i wirio’r garn, na chafodd ei niweidio yn y digwyddiad. Mae’r ddau feddiannwr wedi dianc anaf. Yn gynharach, roedd […]

More / Mwy

Yacht runs aground on Menai Strait

Two people have escaped unharmed after a yacht ran aground between the two bridges on the Menai Strait. The RNLI lifeboat crew from Beaumaris were called out to the 36ft vessel inbetween the Menai Suspension Bridge and the Britannia Bridge at just before 7.45pm on Friday evening. The yacht was refloated before being escorted by […]

More / Mwy

Dyn yn yr ysbyty ar ôl disgyn o’r clogwyn

Mae dyn yn yr ysbyty ar ôl disgyn o 30 troedfedd o glogwyn ar draeth ger Bae Trearddur. Galwyd gwasanaethau brys, gan gynnwys Ambiwlans Awyr Cymru, i Borth-y-Post am oddeutu 5yh ar prynhawn dydd Gwener. Roedd y bad achub RNLI o Fae Trearddur a dau dîm achub Gwylwyr y Glannau o Gaergybi a Bae Cemaes […]

More / Mwy

Man in hospital after falling from beach cliff

A man is in hospital after falling 30ft from a cliff at a beach near Trearddur Bay. Emergency services, including the Wales Air Ambulance, were called out to Porth-y-Post at just after 5pm on Friday evening. The RNLI lifeboat from Trearddur Bay and two coastguard rescue teams from Holyhead and Cemaes Bay were also involved […]

More / Mwy

Dynes ar goll o Gaernarfon

Mae heddlu yn chwilio am ddynes sydd ar goll o Gaernarfon am dros 24 awr. Gwelwyd Chantelle Williams ddiwethaf am tua 8.30am bore dydd Iau (18 Ebrill) – mae ganddi gysylltiadau ag ardaloedd Ynys Môn a Sir Ddinbych. Roedd Miss Williams (21 oed) yn gwisgo brig gwyn a jîns glas golau pan ddiflannodd hi. Os oes gennych […]

More / Mwy

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice