Croeso! Welcome!

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice

Cysylltu / Contact

Cysylltu / Contact

Cliciwch yma am fanylion cyswllt.
Click here for contact information.

Cysylltu / Contact

Gwrando / Listen

Gwrando / Listen

Mae modd gwrando ar 102.5 FM neu ar-lein.
It's possible to listen on 102.5 FM or here online

Gwrando / Listen

Amserlen / Schedule

Amserlen / Schedule

Cliciwch yma i weld amserlen MônFM.
Click here to view MônFM's schedule.

Amserlen / Schedule

Motorcyclist killed in Bala crash

A man has died after his motorcycle collided with a car in Bala. The crash occurred on the A494 at around 3.10pm on Monday afternoon (7th May). Police say the family of the motorcyclist – a 57 year-old from Wrexham – have been informed, but no further details are available. Sergeant Nicola Grimes-Williams said: ”We […]

More / Mwy

Canlyniadau chwaraeon lleol: 04.05.2018 – 06.05.2018

PÊL DROED Cynghrair Lock Stock Adran Gyntaf Abermaw a Dyffryn 0-4 Penrhyndeudraeth (Penrhyndeduraeth: Meilir Williams 27’/41′, Ben Jones 66′, Huw Quaeck 71′) Dyffryn Nantlle 2-1 Llandudno Albion (Dyffryn Nantlle: Rhys Williams 23′, Aaron Griffiths 71′) Dinas Llanelwy 2-4 Llanrug (Llanrug: Allan Mark Owen 11’/48′, Luke Phillips 50′, Joni Sadler 78′) Bae Trearddur 0-3 Maes-glas Ail […]

More / Mwy

Local sports results: 04.05.2018 – 06.05.2018

FOOTBALL Lock Stock Welsh Alliance Division One Barmouth & Dyffryn United 0-4 Penrhyndeudraeth (Penrhyndeduraeth: Meilir Williams 27’/41′, Ben Jones 66′, Huw Quaeck 71′) Nantlle Vale 2-1 Llandudno Albion (Nantlle Vale: Rhys Williams 23′, Aaron Griffiths 71′) St Asaph City 2-4 Llanrug United (Llanrug: Allan Mark Owen 11’/48′, Luke Phillips 50′, Joni Sadler 78′) Trearddur Bay […]

More / Mwy

Rhannu hanes Môn ar WiciMôn

Mae haneswyr Ynys Môn yn cael eu gwahodd i helpu prosiect Wicipedia. Bwriad WiciMôn yw dogfennu stori yr ynys trwy greu erthyglau ar fersiwn Cymraeg yr erthygl agored ar-lein. Fel rhan o brosiect Menter Iaith Môn, mae chweched dosbarth o Ysgol Gyfun Llangefni wedi’u hyfforddi i greu cynnwys gan ddefnyddio adnoddau llyfrgell y dref – […]

More / Mwy

Welsh Wiki builds on Anglesey history

Anglesey historians are being invited to help an project involving Wikipedia. WiciMôn is aimed at documenting the island’s past and present by creating articles on the Welsh language version of the online open encyclopedia. As part of the Menter Iaith Môn project, sixth form pupils from Llangefni High School have been trained to create content […]

More / Mwy

Drugs courier jailed for eighteen months

A man caught trying to bring cocaine onto Anglesey has been jailed for eighteen months. James Newton from Liverpool was stopped and searched by police in Benllech while driving with his elderly father last August. The 57 year-old from Old Swan admitted possessing cocaine with intent to supply. Caernarfon Crown Court heard Newton, an unemployed […]

More / Mwy

Missing woman found dead on Glyder Fawr

A woman who went missing on a mountain peak in the Ogwen Valley has been found dead. A mountain rescue team discovered the body of a hiker from an upper cliff on Glyder Fawr at around 9am on Friday morning (4th May). It’s believed she slipped and fell while walking alone – she was reported […]

More / Mwy

Gorchymyn gwasgaru 48 awr yng Nghaernarfon

Bydd pobl ifanc sy’n achosi trafferth yng Nghaernarfon yn cael eu hanfon adref y penwythnos hwn mewn ymgais i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae gorchymyn gwasgaru 48 awr wedi cael cyhoeddi yn dilyn nifer o ddigwyddiadau yr wythnos hon yn cynnwys plant yn dringo i doeau yng nghanol y dref ac yn achosi difrod […]

More / Mwy

Caernarfon dispersal order against anti-social youths

Police in Caernarfon will be allowed to send youths home this weekend in a bid to tackle a spike in anti-social behaviour. A 48 hour dispersal order has been granted following several incidents this week involving youths climbing onto rooftops in the town centre and causing criminal damage. The order means anyone under the age […]

More / Mwy

Cyrch ym Maesgeirchen: arestio pedair dynes

Mae pedair dynes yn cael eu holi am amheuaeth o ddelio â chyffuriau a gwyngalchu arian yn dilyn cyrch ym Mangor. Cymerwyd y cyffuriau rheoledig Dosbarth A gan yr heddlu ynghyd ag arian parod, ffonau symudol a chwistrellwr cylchdro mewn chwiliad ar gyfeiriad yn Llys Bedwyr, Maesgeirchen ddydd Gwener. Mae tri o’r merched yn dod […]

More / Mwy

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice